OM barnteaterakademin

Barnteaterakademins styrgrupp
Tidigare huvudmän, projektledare och ledamöter 


Start, konstruktion, syfte, finansiering
Barnteaterakademin startades 2005 på uppdrag av Göteborgs Stads Kulturnämnd. Under åren 2005-2013 uppbar Barnteaterakademin kommunalt ettårigt verksamhetsstöd; 2014 beviljades verksamheten treårigt stöd vilket förnyades för perioden 2017-19. Från och med 2020 har vi Riktat Stöd från Göteborgs Stad..
Extra finansiering har vid några tillfällen erhållit från Västra Götalandsregionen, samt indirekt från Kulturrådet och Kulturkontakt Nord (Interplay Europe 2016).
Sedan 2008 är Angereds Teater huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp, bestående av representanter från barn- och ungdomsteaterfältet i Göteborg och Västra Götalandsregionen.
Huvudmannaskapet innebär i första hand yttre ekonomiskt ansvar för verksamheten samt arbetsgivaransvar gentemot projektledaren. Ledamöternas styrgruppsarbete är oavlönat och utförs inom tjänsten på respektive teater/organisation. Organisationer representerade i styrgruppen bidrar till Barnteaterakademins verksamhet också med utlåning av lokaler m.m.​


Övergripande mål för Barnteaterakademin

  • Stimulera produktion av ny dramatik för barn och ungdom
  • Utveckla barn- och ungdomsteatern kvalitetsmässigt

Specifika mål

  • Ge möjlighet för dramatiker att utforska och pröva idéer för dramatik för barn och ungdom 
  • Skapa samarbetsmöjligheter och kontakter mellan olika teatrar, dramatiker, arrangörsled och skola
  • Skapa debatt och fokusera på barn- och ungdomsteatern som konstform