Publikationer

De publikationer som hittills har utgivits av Barnteaterakademin har distribuerats till teatrar, pedagoger, kulturpolitiker, kulturredaktioner m.m. 
Barnteaterakademins publikationer finns att hämta på följande teatrar: Angereds Teater, Andra Stället, Backa Teater (biljettkassan, öppen vid föreställning), Folkteaterns biljettkassa, Hagateatern, Konserthuset (se info nedan), Masthuggsteatern, Regionteater Väst (Uddevalla), Teater Jaguar, Teater Sesam och Teater Uno.
 Det finns ingen garanti för att det alltid finns exemplar av samtliga publikationer på alla uthämtningsställen. Så för säkerhets skull: maila eller ring i förväg till respektive teater! På Konserthuset sker avhämtning efter kontakt med Mats Kjelbye: mats[a]gso.se

Det går också att få våra publikationer per post. Man står då för portokostnaden; själva böckerna är gratis. Maila info[a]barnteaterakademin.se för vidare information!

En redaktion bestående av dramaturgerna Anna Berg, Lisa Lindén och Kristina Ros har bett representanter för olika perspektiv och yrkesgrupper reflektera kring frågor som: Hur definierar vi dramatik? Hur definierar vi text? Vem äger rättigheterna till de verk som skapas kollektivt? Hur påverkar devisingmetoder teaterns olika yrkesfunktioner? Och var-för är devising så inne just nu. Med bidrag av: Fia Adler Sandblad, Carolina Frände, Ulla Kassius, Mats Kjelbye, Stefan Lindberg, Rasmus Lindgren, Cecilia Milocco,  Emil Nilsson-Mäki, Suzanne Osten m fl.

Antologin sprids brett till teatrar, utbildningar och andra intresserade i hela landet. Liksom tidigare publikationer är boken helsubventionerad av Barnteaterakademin.

Antologin presenterades 5 december 2013, Masthuggsteatern.

2009-2010 års seminarieserie serie på temat Kultur - nytta eller mening? har dokumenterade av Linda Isaksson och sammanställda till en skrift. Medverkande röster i boken: Tomas Forser, Lisa Gröön, Catti Hofflin, Lisa Hugosson, Cilla Jelf, Issam Bou Khaled, Monica Lindgren, Cecilia Nelson, Eva Pettersson, Ylva Ågren.

Utgivningsår 2011.

Här undersöks en rad trender och tendenser inom den moderna barn- och ungdomsteatern. Med barnperspektivet i fokus diskuteras skilda aspekter av makt och maktlöshet inom barnteaterfältet. Från den övergripande generationsmaktordningen och de strukturer som reglerar själva formen för barn- och ungdomsteatern till vad man väljer att gestalta och på vilka sätt. Rapporten grundar sig på aktuell barnkulturforskning, mediala debatter och en studie med några av Sveriges ledande aktörer på den barndramatiska scenen. Natalie Davets forskningsrapport förses med ett rikt bildmaterial från ett stort antal uppsättningar, och trycks som bok.

Rapporten presenteras också 12 april 2011, Pustervik /Lagerhuset, samt vid Teaterbiennalen i Gävle, maj 2011.
Utgivningsår 2011. Vi har tyvärr bara kvar ett fåtal arkivexemplar av denna utgåva.

Dramatikerprojektets nio texter.
Utgivningsår 2011