samtal, forskning & fortbildning

drama slam

Tre dramatiker. En pjäs som skrivs från scen. Tre skådespelare som läser ur pjäsen som skrivs från scen. En livemusiker som skapar en otrolig stämning. En kväll du aldrig kommer glömma. Hösten 2023 arrangerade Månteatern tidernas första Drama Slam i Sverige. Nu första gången i Göteborg! Var med när det skrivs historia. Och historier.

Medverkande: Dramatiker - Erika Lindahl, Kristian Hallberg, Manda Stenström. Livemusiker - Kristina Issa. Skådespelare - Helen Hansson, Li Molnár Kronlid, Åsa BodinKarlsson.
 
Var: Masthuggsteatern, Masthuggsterrassen 3. När: Måndag 11 mars 19-21
Ett arrangemang av Månteatern, Masthuggsteatern & Barnteaterakademin.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

spindeln i rummet - 3 scenografer+1 samtalar, 27 november 2023, Masthuggsteatern

Viktig spindel i scenkonstens kollektiva nät. Arbetar i kontakt med flertalet andra professioner i teamet. Är med i stor del av processen från produktions-beslut till premiär. Ofta regissörens närmaste bundsförvant. Lägger ribban för sceniska bilder och spänner bågen för rummets dramaturgi.
I Barnteaterakademins serie av samtal mellan scenkonstens utövare, var turen kommen till scenografen.
 Kvällen bjöd på exempel från olika praktiker och en kollegial djupdykning: Finns det något sådant som en standardprocess eller är det alltid olika? Hur förhåller vi oss i olika genrer och formspråk? Begränsningar i tid, rum och budget  - en välsignelse eller förbannelse? Hur tänker vi om våra egna konstnärliga uttryck i relation till en helhet och till andra upphovspersoner i teamet? Nån gång det gick riktigt snett eller helt strålande… Avgörande insikter…
I panelen tre scenografer som alla vid tillfället nyligen hade medverkat till (minst!) en barnproduktion i Göteborg/Västra Götaland: Toni Tora Botwid, Råger Johansson och Maja Kall. 
Moderator var Charlie Åström, scenograf och ljusdesigner känd sedan länge för Göteborgspubliken, lektor i ljusdesign vid Stockholms Konstnärliga Högskola.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

scenkonst på skoltid - hur säkras skolpubliken en likvärdig tillgång till scenkonst?, 28 september 2023, backa teater

Barnteaterakademin och ASSITEJ Sverige bjöd in till samtal om distributionen av scenkonst till barn och unga i Västra Götalandsregionen. Tillsammans med representanter för kommun och region presenterar vi nuläget, och diskuterar glappen mellan mål och verklighet utifrån frågeställningarna: Hur säkrar vi barn och ungas likvärdiga tillgång till scenkonst under skoltid? Vilka skillnader finns det mellan olika kommuner och olika delar av landet? Vilka nya strategier behövs?
Våren 2023 anserade ASSITEJ Sverige rapporten Kom Scenkonst - en djupdykning i kommunal distribution av scenkonst till barn och unga i skolan. Syftet med rapporten, liksom fjolårets Spelar mindre roll?, var att bidra till lösningar för att säkra alla barns lika rätt till scenkonstupplevelser under skoltiden. I bägge rapporterna undersöktes nuläget  i relation till uppsatta politiska mål. 
 Barn och unga är den enda målgrupp som särskilt lyfts i de nationella kulturpolitiska målen som stipulerar att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och rätt till kultur. Och i Skolverkets läroplan står det att kulturupplevelser ska vara en del av lärandet. Men rapporten Kom Scenkonst konstaterar att nuvarande distributionsformer av scenkonst till barn och unga i skolan inte säkerställer alla barn och ungas rätt till kultur.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

"ENSAM PÅ SIN KAMMARE", 2 december 2022, göteborgs litteraturhus

Ett kvällssamtal om dramatiskt skrivande:
Vad behöver en skicklig dramatiker kunna? Vad betyder egentligen att en text är dramatisk? Hur mår Aristoteles poetik idag? Har vi någon användning för dramaturgiska mallar och genre-recept à la ”så här bygger du en romcom”? Och hur ensamt är det på kammaren?
 Barnteaterakademin bjöd in till ett samtal mellan fyra dramatiker om att skriva dramatik. Om vad vi faktiskt gör när vi konstruerar pjäser och varför vi gör just så. Om vad det betyder att en text ”fungerar” på scenen. Om intuition och hantverksmässighet, vändpunkt, mittpunkt och katharsis, och vad vi  drömmer om att få skriva.
Medverkande: Dimen Abdulla Dramatiker, dramaturg och konstnär baserad i Stockholm. Aktuell med pjäsen Mommy issues på Stockholms Stadsteater och i pågående skrivprocess med texter för Amfi och Regionteater Väst.  Lucia Cajchanova Dramatiker och dramaturg, det här spelåret aktuell med pjäser på Teater Halland, Göteborgs Stadsteater och Arthem. Hon har även varit verksam som pedagog vid bland annat Stockholms Konstnärliga Högskola. Kristian Hallberg Dramatiker och konstnärlig ledare för Månteatern i Lund. Nu aktuell med Katarina Frostensons K på Folkteatern i Göteborg samt Lilla dödsdansen på Unga Dramaten.  Manda Stenström (moderator) Dramatiker och dramaturg på Regionteater Väst. Skriver just nu en pjäs för Ung Scen Norr samtidigt som hennes och Olof Runstens föreställning Jämtkluringar turnerar i Jämtland och Härjedalen. 
Samtalet arrangerades i samarbete med Göteborgs Litteraturhus.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

POLITIKEN OCH KONSTEN, 20 april, Angereds teater

Ett seminarium om kulturpolitik, armlängder och konstens frihet.
På programmet var tre kortare föreläsningar:
Vad är kulturpolitik, med Sofia Sol Lindström Om vad kulturpolitik är och har varit i Sverige samt en utblick över andra länders praxis.
Armlängds avstånd - vad är det?, med Susanna Dahlberg Om relationen mellan politiken och konsten/kulturen, i teori och praktik.
Varför stöder staten konsten?, med Mikael Löfgren 6 svar på en underlig fråga och 2 politiska fadäser.
Kvällen avrundades med ett avslutande panelsamtal - med publikfrågor och diskussion.
Moderator var Monika Wade.
Läs dokumentationen här, samt i extra bilaga, den powerpoint som användes av Susanna Dahlberg vid hennes föreläsning.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

skapa mening, 29 november 2021, hagateatern

Ett samtal om tid och rum, röda trådar och meningsskapande i scenkonsten. 
Hur tänker vi när vi skapar en scenisk helhet? Vilka analytiska verktyg använder vi oss av, och vilka begrepp - när vi själva skapar scenkonst och när vi sitter i salongen? Vad är egentligen dramaturgi? Och: hur olika eller lika tänker, arbetar, pratar vi om detta med dramaturgi, i dans- respektive teatervärlden.
Ett efterlängtat samtal om scenkonst och dramaturgi med referenser till dans, teater och annat däremellan.
Medverkande: Anna Wennerbeck - konstnärlig ledare Embla dans & teater, ledamot i Dansakade-mins styrgrupp. Stefan Åkesson - dramaturg Backa Teater, ledamot i Barnteaterakademins styrgrupp. Samtalet modererades av: Bodil Persson - dramaturg inom dans och cirkus och gästlärare på Stock-holms konstnärliga högskola.
Samtalet arrangerades i samarbete mellan Barnteaterakademin och Dansakademin.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

dans // teater, 16 november 2020, webbsänt

Ett dubbelseminarium om dansteater och andra gränsland mellan dans och teater.  Vad är dansteater egentligen och hur gör vi när vi gör den?
Panel 1: Fia Adler Sandblad - skådespelare, Helena Lundqvist - dansare, Cecilia Milocco - skådespelare
Panel 2: Anne Jonsson - regissör, Minna Krook - koreograf, Peter Svenzon - koreograf
Moderator:  Monika Milocco, koreograf och Konstnärlig Chef Dans på Regionteater Väst.
Seminariet var ett samarrangemang mellan  BtA, Masthuggsteatern och Regionteater Väst och  presenterades med stöd av Sensus och Västra Götalandsregionen.
Seminariet livestreamades  i samarbete med Kulturakademin och ligger nu på K-play.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

barnkonventionen svensk lag 2020 - en fördjupningsserie, hösten 2019

2020 blev FN:s Barnkonvention svensk lag. Detta ska belystes under hösten 2019 av Barnteaterakademin tillsammans med frågor om barnsyn och barnkulturens status.
Vad konventionen säger om barns rätt till konst och kultur och eget uttryck. Vad det kan innebära juridiskt att konventionen blir lag. Vad det rent konkret kan innebära för utövare på barnkulturfältet, för tjänstemän och politiker. Och inte minst: Hur det kan komma att påverka barns faktiska verklighet och vår syn på barn.
I samarbete med Göteborgs Stad Kulturförvaltningen.

DOKUMENTATION AV DE TVÅ SEMINARIERNA FINNS HÄR:

BARNKONVENTIONEN I TEORI OCH PRAKTIK & VAD ÄR ETT ”BARN”, 30 september 2019
ÖPPNA VÄRLDAR, SLUTNA RUM & DET SOM BÖRJAR PÅ BARN…, 25 november 2019
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

det som börjar på barn, 25 november 2019, skogen

Dubbelseminarium med Ylva Lorentzon och Lis Hellström Sveningson
 
Öppna världar, slutna rum
Barnkultur ses i vissa sammanhang som lite enklare, mer tillrättalagd och inte lika avancerad som annan kultur. Vad betyder det för dem som arbetar inom det konstnärliga fältet? Hur påverkar det vardagen? Och hur påverkas arbetet av New public management och av kulturpolitiska mål? Föreläsningen utgår från Ylva Lorentzons avhandling Öppna världar, slutna rum: Om status och barnkulturpolitik i scenkonstens vardagspraktik, byggd på fältarbete i en institutionsteater.
Ylva Lorentzon är forskare vid Centrum för barnkulturforskning vid Barn- och ungdomsveten-skapliga institutionen, Stockholms universitet. Hon undervisar också i barnkultur och på förskollärarprogrammet.

Det som börjar på barn har inte längre status
Den moderna svenska barnteatern växte fram i ett samhälle där kulturens värde slagits fast i Kulturutredningen 1974. I förskolor och skolor gavs möjlighet att skapa den verkliga folkteatern, och teatermakarna skyndade till. Barn var ett ord med positiv laddning – och barnkultur hade utrymme i mediernas bevakning. Idag talar politiker gärna om vikten av att prioritera barn och unga, men vad döljer sig bakom honnörs-orden? Vad hände med barnens och barnkulturens status?
Lis Hellström Sveningson har 40 års erfarenhet av Göteborgs teaterliv, främst som kritiker och kulturskribent, men även genom publikarbete samt undervisning på utbildningar vid Högskolan för Scen och Musik, Kulturverkstan och Balettakademien.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BARNKONVENTIONEN I TEORI OCH PRAKTIK & VAD ÄR ETT ”BARN"
30 september 2019, masthuggsteatern

Ett dubbelseminarium inför genomförandet av Barnkonventionen till svensk lag. Med Åsa Ekman och Ylva Ågren.

Barnkonventionen – i teori och praktik: Åsa Ekman ger oss en orientering i FN:s barnkonvention, med särskilt fokus på det som rör konst och kultur samt åsikt- och yttrandefrihet. Vilka förändringar krävs för att efterleva konventionen, på teatrarna, förvaltningarna, skolorna? Vi får inblick i några existerande projekt och i möjliga konflikter mellan olika aspekter av barns rätt.
Åsa Ekman är konsult med mångårig erfarenhet av arbete med Barnkonventionen i kommuner och andra strukturer, samt andra frågor som rör barns delaktighet och inflytande.
 
Vad är ett ”barn?: Vad menar vi egentligen när vi talar om de ”barn” vars rätt (till det ena och andra) nu ska lagstiftas? Vad är ett ”barn”? Finns det en samlad syn på det eller kanske flera olika? Ylva Ågren tar med oss på en undersökning av barnsynen i de olika konst-formerna i historiskt och nutida perspektiv.
Ylva Ågren är barnkulturvetare, verksam som universitetslektor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DET TREDJE GEMENSAMMA - Ett seminarium om scenkonst för de yngsta
14 + 20 november 2018, i stockholm resp. göteborg

Vilka tendenser ser vi i olika uttryck och dramaturgier i scenkonst för de yngre barnen? Vilken plats har texten? Vad är barns lek? Vad går den ut på? Vad kan djupare kännedom om barns lekstrategier ge scenkonsten?
Barnteaterakademin (BtA) och ASSITEJ Sverige bjuder in till en helkväll i samband med BtA:s aktuella satsning på ny text för barn 2-5 år.
Seminariet gavs både i Stockholm och Göteborg.

Bebisteater, gränsöverskridande projekt, nyskriven dramatik, dramatiserade bilder-böcker, devising, dockteater… Vi får en historik och aktuell överblick över fältet småbarns-teater. Med exempel från olika genrer och målgrupper och med sökaren ställd på olika kvaliteter, trender och tendenser. Med: Karin Helander – professor i teatervetenskap, lärare vid Centrum för barnkulturforskning (CBK), Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen samt Institutionen för Kultur och estetik, Stockholms Universitet.
 
Om lekens iscensättning och hur barn gestaltar lek. Om lek som gemensamt "språk" – relation, aktivitet och medvetandetillstånd. Om lekandet egenvärde, om impulsen att leka och om det yttre, inre och gemensamma tredje. Vi får en inblick i aktuell neuropsykologisk och utvecklingsvetenskaplig forskning och vad den säger om lekens betydelse för barn. Med: Margareta Öhman – psykolog, skribent, föreläsare; bedriver forskning om lekandets betydelse för barn och kommer ut med en bok i ämnet januari 2019; undervisar också på CBK.
 
Stockholm:  14 november 2018, Teater Pero. Göteborg: 20 november 2018, Masthuggsteatern.
I samarbete med Svenska ASSITEJ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

VALENKÄT BARNKULTURPOLITIK 2018

"Kulturens roll i samhället och för samhällets utveckling är så fundamental att vi anser att det är dags att lagfästa samhällets ansvar för kulturen."
”Om man höjer skatter och minskar hushållens disponibla inkomster drabbar detta kulturområdet med kirurgisk precision."
”Kvinnor är de som konsumerar kultur mest men det är flest män som får betalt för att utöva den. Detta måste vi ändra på.”
"Samtidskonstnärer är vid liv och således kapabla att sörja för sin egen försörjning."
"Kulturen är intellektets infrastruktur."
”Resurserna finns, de prioriteras fel.”

Läs vad partierna tänker om kulturpolitik i allmänhet och om barnkultur  och scenkonst i synnerhet!
Vi har ställt vår enkät till de kulturplitiska talespersonerna på riksdags- respektive kommunalnivå (Göteborg).
Ta del av svaren nedan.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

BTA på bibu 2018

NY TEXT - NYA METODER
Hur skapas optimala förutsättningar för den skrivande dramatikern att utveckla sin text? Vad ger det att arbeta nära den tänkta målgruppen? Hur designar vi textcoachning i kollaborativa processer? Kan den kollaborativt producerade texten bli klassiker? Hur definierar projekt som Barnteaterakademin och Ung Dramatik sina respektive uppdrag i en scenkonst med vidgat textbegrepp? Och hur definierar dramatikern sin roll?
Medverkande: Harriet Abrahamsson och Anki Hellberg-Sågfors från Ung Dramatik, Finland
Kristina Ros från Barnteaterakademin, Johanna Emanuelsson - dramatiker, Gunnar Eriksson - dramatiker och dramaturg
 
HUR DU SKAPAR AVGÖR VAD DU SKAPAR (HOW YOU CREATE DETERMINES WHAT YOU CREATE)
Workshop med Blaue Frau
Traditionella arbetsmetoder inom scenkonsten bygger på gamla patriarkala strukturer med en yttre blick som definierar det som sker på scenen. Med utgångspunkt i konstruktion och dekonstruktion av maktförhållanden inom en grupp undersöker workshopen:
Hur kan vi forma nya arbetsmetoder, utan att reproducera dem som redan finns? Hur kan vi på riktigt skapa ett tryggt rum där var och en förstår sin egen position? Där konst skapas utifrån gemensamma överenskommelser istället för invanda mönster, en regiplan eller resultatinriktning? Hur ger vi förutsättningar för ett parallelluniversum där det kan skapas som vi ännu inte har sett?
Workshopsledare: Joanna Wingren och Sonja Ahlfors. Workshopen vände sig till: Skådespelare, dansare, regissörer, koreografer, dramatiker, dramaturger

Bägge arrangemangen skedde i samarbete mellan Barnteaterakademin och Ung Dramatik.

fåtöljsamtal #2: hur ser man på teater när man inte ser med ögonen?
9 april 2018, backa teater

Ledamöter i BTA:s styrgrupp bjuder in särskilda gäster att ta plats i fåtöljer och soffor på barnteatrar runt om i staden, för att samtala om frågor de brinner för.
Vi kallar det: Fåtöljsamtal! 

Hasse Carlsson i samtal med gästerna Eli Tistelö och Eva Sandstedt
Vad är en syntolkning? Hur beskriver man i ord vad som händer och hur det ser ut på scenen så att de i publiken som inte ser med ögonen också kan ta del av föreställningen? Vad ska syntolken säga, och vad ska den inte säga? Hur är det att se en föreställning utan att se den med ögonen?
Eli Tistelö är syntolk, bildkonstnär och utbildare; Eva Sandstedt är utvecklingssekreterare på specialpedagogiska skolmyndigheten som levt med synsvårigheter sedan tolvårsåldern; Hasse Carlsson är dramaturg på Regionteater Väst och ledamot i BTA:s styrgrupp.

Vårt fåtöljsamtal om syntolkning blev väldigt uppskattat och tydligt är behovet av kunskapsspridning - hur syntolkning går till, hur man kan informera om syntolkade föreställningar, vilka finansieringsvägarna är. Vi bad därför syntolken Eli Tistelö sätta ihop ett infoblad som svarar på dessa frågor.  
 

FÅTÖLJSAMTAL #1: MED KROPPEN SOM VERKTYG FÖR DRAMATISKT BERÄTTANDE
5 mars 2018, masthuggsteatern

Ledamöter i BTA:s styrgrupp bjuder in särskilda gäster att ta plats i fåtöljer och soffor på barnteatrar runt om i staden, för att samtala om frågor de brinner för.
Vi kallar det: Fåtöljsamtal! 

Torben Sigelius Kulin med gästerna Ika Nord ochVeera Suvalo Grimberg i ett samtal om kroppsspråk, mim och koreografi på scenen. Vad uttrycker vi med våra kroppar i förhållande till vad vi säger med ord? När kommer kroppsspråket in i arbetet med manus och föreställning? Har sättet att använda kroppen sceniskt sett olika ut i olika tider?
Ika Nord är skådespelare, regissör, mimartist och dramatiker; Veera Suvalo Grimberg är koreograf och konstnärlig ledare för Danskompaniet Spinn; Torben Sigelius Kulin är skådespelare, dramatiker och konst-närlig ledare på Teater Jaguar. Samt ledamot i BTAs styrgrupp. 
Först ut i en serie där ledamöter i BTA:s styrgrupp bjuder in särskilda gäster att ta plats i fåtöljer och soffor på barnteatrar runt om i staden, för att samtala om frågor de brinner för. Och vi kallar det: Fåtöljsamtal.

reading: GROVMANUS 2017 - VATTEN, 9 oktober 2017, hagateatern

Offentlig presentation av vinnarbidragen till manustävlingen på det givna temat 'vatten'. Under kvällen lästes: Lite vatten med gurka av Johan Franzon, Landet på andra sidan vattnet av Paula Helander och Nåt i djupet av Emma Palmkvist. Texter som presenterades i offoentlig readng
Läsningarna avrundades med samtal om texterna och arbetet med dem.
Medverkande under kvällen, utöver dramatikerna själva, var de dramaturger, regissörer, skådespelare och scenografer som har varit inkopplade i manusprojekten: Lars-Eric Brossner, Hasse Carlsson, Isabella Duarte Nilsson, Michael Engberg, Gunnar Eriksson, Rebecca Hayman, Anna-Carin Henricsson, Lisa Hjertén, Rasmus Lindgren, Lars Melin, Ylva Olaison, Victoria Olmarker, Heidi Saikkonen, Stefan Åkesson och Ulf Ökvist.

Barnteaterakademin på prio 0-18: Teatern + skolan + lärarutbildningarna, 6 sept 2017

En rapport om samverkan teater/skola och (scen)konstens plats i lärarutbildningarna
Skolteatern är unik i den mån att den kan nå alla barn oavsett var de bor eller vad de har för bakgrund. Men hur många barn möter regelbundet scenkonst och vilken kunskap får blivande lärare om teater och dans som konstform och konstens roll i lärandet? Svenska ASSITEJ och Barnteaterakademin presenterar aktuella projekt som syftar till en ökad samverkan mellan scenkonsten och skola samt fördjupad kunskap om (scen)konst i lärarutbildningarna.
Under punkten presenterades även dokumentationen från barnen+teatern+ skolan=x.
Medverkande: Anna Berg, Niclas Malmcrona, Kristina Ros, Amanda Wigand.
Prio 0-18 arrangerades av Kultur i Väst i samarbete med ett flertal  organisationer.
Läs mer om Prio 0-18 här

barnen + teatern + skolan = x, 24 april 2017, andra stället Angered

En tankeverkstad om samverkan mellan skola och teater för barns möte med scenkonst
De senaste åren har visat på en sammantaget tydligt nedåtgående trend gällande skolbarns teaterbesök i Göteborg. I samarbete med Teatercentrum Västra och Göteborgs stads Kulturförvaltning utarbetade BTA under hösten 2016 en trebenad strategi för att dels undersöka orsaken till denna utveckling, dels formulera möjliga vägar att vända trenden. Detta inte minst genom att se allt som redan fungerar - och fungerar mycket väl.
En central del i strategin var att bjuda in till en kväll av konstruktiva samtal om skolbarns möte med professionell konst och kultur, värdet av det och hur det går till i praktiken. Inbjudna var lärare, rektorer, samordnare, sektors- och områdeschefer samt producenter från scenkonstinstitution och fria grupper. Vi kallade det hela för tankeverkstad.
Kvällens samtal kommer dokumenterades för att kunna spridas i berörda verksamheter och ligga som en del av underlaget i till Göteborgs stads nya Barnkulturplan 2017.
På programmet:
Några statistiska bilder av Göteborg, presenterade av Lutz Ewert, teamleader på stadsledningskontorets enhet Samhällsanalys och statistik.
Aktuella trender och tendenser för skolteatern i Göteborg, presenterade av Ida Kaivola, scenkonstkonsulent, Barnkultur Göteborgs Kulturförvaltning.
Rundabordsamtal, utifrån de två övergripande frågeställningarna: - Hur fungerar kommunikationen mellan teater och skola? - Vilken sorts scenkonst blir i slutänden sedd av barnen?                        
Ladda ner dokumentationen här!

”DET SKULLE VA SKÖNT OM DEN INTE HANDLA OM KÄRLEK", 6 februari 2017, Masthuggsteatern

Soppsamtal & Göteborgsrelease av boken om Ung Scen Norr
Ung Scen Norr har på kort tid etablerat sig som självklar mötesplats för ung scenkonst i Norrbotten. Inför de två första produktionerna samlades tankar, röster och berättelser från hundratals ungdomar. Erfarenheterna finns samlade i en nyutkommen bok som berättar om en omfattande metod där unga görs till viktig del i en föreställningsprocess genom intervjuer och workshops.
Barnteaterakademin bjuder nu in till en presentation av Ung Scen Norr och deras metoder, till utbyte av erfarenheter med branschkollegor – samt release av boken!
Medverkande från Ung Scen Norr: Daniel Isakson – tidigare verksamhetsledare, Anna Isakson – tidigare producent, Johanna Larsson – regissör och Linda Wallgren – scenograf och kostymdesigner.
Linda Wallgren och Johanna Larsson var Ung Scen Norrs konstnärliga residensteam under det första året och skapade föreställningarna Man vänjer ju sig vid det vackra och Vi hänger inte här, vi går runt, i samarbete med unga i Norrbottens län och Botkyrka kommun. Den sist nämnda produktionen var ett samarbete med Riksteatern.
* Rubriken är ett citat från Man vänjer ju sig vid det vackra.

Från Shakespeare till Pavlov, 14 november 2016, Stora Teatern (och Masthuggsteatern)

En eftermiddag (och kväll) om rasifiering och representation i scenkonst för barn och unga, måndag 14 november kl. 13 Stora Teatern (och Masthuggsteatern)
Hur förhåller sig scenkonsten idag till våra alltmer diversifierade ursprung? Vilka berättelser och kroppar tar plats på scenen? Vilka utgångspunkter sorteras bort? Vilka frågor behöver vi ta ställning till för att göra scenkonsten representativ för dagens barn och unga?
På programmet: Pavlovs Tispe av och med norska Camara Joof , presentation av projektet Shadowland av Niclas Malmcrona, föreläsning om stereotyper med Yael Feiler
Arrangemanget genomfördes i samarbete med: ASSITEJ Sverige, BiG , Kultur i Väst, Teatercentrum Väst, Stora Teatern, Masthuggsteatern och Göteborgs Kulturförvaltning.

Den kvalitativa bedömningen, 9 maj 2016 Teater Uno

(Inom ramen för Kvalitet i konstnärliga processer.)
Ett sopp- och panelsamtal om konsten att bedöma konst
Vad tittar kritikern, forskaren, arrangören efter när de tar ställning till en teaterföreställning? Bedöms all scenkonst "på lika villkor" eller tas det hänsyn till aspekter som ekonomiska förutsättningar eller pedagogisk nytta? Krävs det särskilda metoder/erfarenheter för att avläsa scenkonst för barn? Hur pratar barnen själva om kvalitet? Och inför vem har den professionella tyckaren störst ansvar: den egna smaken, den hugade publiken/köparen, scenkonstbranschen eller rentav konsten själv?
I panelen: Manilla Ernst - barnkultur- och teatervetare, Carin Nordberg - kultursamordnare Östra Göteborg, Pia Huss - teaterkritiker. Moderator: Hasse Carlsson - dramaturg

Skådespelaren och den unga publiken, 18 april 2016 Teater Uno

(Inom ramen för Kvalitet i konstnärliga processer.)
Soppsamtal och föreläsning om en kreativ och utmanande livsvärld med skådespelaren och forskaren Niklas Hald
Hur är det att spela teater för en åldersspecifik publik som inte valt att se just den här föreställningen? Kanske helt ovan vid teater men med stor lust att själv gripa in. Och ofta i en skola där förväntan på pedagogik sitter i väggarna. Hur balanserar skådespelaren dessa förutsättningar med höga ambitioner om konstnärlig kvalitet?

Under våren gick kursen Kvalitet i konstnärliga processer, som BTA initierat och sedan utformat i samarbete med Kulturakademin Trappan. Enligt principen från ax till limpa, diskuterade kursen olika faser i teaterarbetet och tittade på kvalitetsbegreppet utifrån olika perspektiv. Den löpte under två månaders tid i en serie av träffar som varierade mellan föreläsning, egenreflexion, gruppdiskussion och workshop.
Kursens 14 deltagare kom från scenkonstens snart sagt alla professioner: dansare, scenograf, regissör, skådespelare, maskör, producent... Och från både fria scenkonstlivet som institutionerna.
Huvudlärare var Anna Berg. Gästande föreläsare och inspiratörer: Farnaz Arbabi, Maria Björkman, Manilla Ernst, Niklas Hald, Lillemor Harnell, Pia Huss, Christina Jelbring Klang, Rolf S Nilsen, Anne Jonsson, Lisa Lindén, Lars Melin, Carin Nordberg.
Delmoment i kursen: Kvalitetsbegreppet. Repertoarläggning. Produktionsplanering. Alternativa sceniska arbetsmetoder. Publikrelationer (interaktion och överenskommelser). Föreställningsanalys. Utvärderingsmodeller. Den kvalitativa bedömningen.

Barnteaterakademins första tio år firades med en stort upplagd dag med föreläsningar, reading, underhållning och förplägnad.

Kairos Future: Ungas värderingar, åsikter och livsstilar
Hur tänker barn och unga på sina framtida liv? Hur ser de på familj, jobb, pengar, fritid, religion, tid? Vilken plats tar de i kulturen - som brukare och som utövare? Vad drömmer de om och vad oroar dem, vad engagerar och intresserar och varför? En föreläsning med Cristina Lázaro Morales från Kairos Future

Tänk själv - om behovet av en filosofisk kultur
Kulturen är beroende av att vara i takt med sin samtid. I ett samhälle där "tänk själv" är ett mantra, måste kulturutövarna framförallt tänka själva för att kunna kommunicera med publiken. Vår tid behöver en filosofisk kultur. Hur skapas den?
En föreläsning med Karim Jebari, filosof knuten till Institutet för Framtidsstudier och till Unga Operan i Stockholm.

Grovmanuset - Rummet - Musiken - Labb & Samtal! 
I en reading presenteras årets nya grovmanus: Anna Nygren - Kaniners tystnad & död / Intelligenta vänliga & tysta husdjur / Råger-Akilles & hennes vänner
Därpå bjuds vi in till två scenografer och två kompositörers visuella och audiella associationsvärldar runt texten. Samt en stunds labbande med text, rum och musik... Blocket avslutas med ett samtal med Anna Nygren, skådespelarna och övriga medverkande. Hur går en skrivprocess till? Vilken roll spelar rummet? Har varje text sin särskilda klang? Medverkande: Hans Brorson, Lars-Eric Brossner, Anna Gustavsson, Helen Hansson, Råger Johansson, Jonathan Lehtonen, Vilde Moberg, Anna Nygren, Charlotta Nylund, Emilie Sahlén, Anna Sjövall.

Avrundning: Improverket sammanfattar dagen... på det vis som endast Improverket kan!

En föreläsning med barnkulturvetaren Ylva Ågren
Medier utgör en stor och viktig del av barns vardagskultur. I sin doktorsavhandling Barns medierade värld – syskonsamspel, lek och konsumtion har Ylva Ågren följt och studerat 14 barn i olika syskonkonstellationer. Arbetet bygger på sociokulturella och kultursociol-ogiska perspektiv, där individen ses som en aktiv, meningsskapande och samspelande aktör som påverkar och påverkas av sin sociala och kulturella kontext. (Fikasamtal)

I samarbete med Regionteater Väst.
I Sverige har det medvetet arbetats med genusgestaltning på ett stort antal scener under flera år. Hur ser det ut i den norska scenkonsten? Vad händer när två nära grannländer speglar sig i varandra? Stämmer det att den svenska barnteatern är mer genusmedveten än den norska? Är det norrmännen som ligger efter eller svenskarna som gått för långt? Vad beror skillnaderna på? Och vad är nästa steg för den svenska respektive norska barnscenkonsten? Medverkande i den norsksvenska panelen: regissören Hilde Brinchmann, genusvetaren och dramaturgen Lisa Lindén, forskaren och dramaturgen Lisa Nagel, Bosse Parbring (från Nationella sekretariatet för genusforskning) Moderator: Jannike Grut

2014 års grovmanusbeställning har gått till en etablerad dramatiker och en som befinner sig mitt i dramatikerutbildning. Gemensamt för dem är att tidigare inte ha skrivit en egen självständig pjäs för barn/unga. De två dramatikerna har erbjudits dramaturgstöd under skrivprocessen, deras texter har blivit lästa och prövade av skådespelare och regissör. Vid ett tillfälle har manusen blivit lästa för målgruppen.
Dimen Abdulla – Och någon blev inte knivhuggen  Texten skrivs sedan färdig på beställning från Lule Stassteater där den får premiär våren 2015.
America Vera-Závala – Fimbulvinter – sagan om hur en get, en ekorre och två korpar räddade sin vän ormen och havet
Soppa följt av presentation och reading av årets två dramatiker och grovmanus. 5 maj, Hagateatern

Samtal om devising,24 februari 2014, backa teater

Ett panel- och soppsamtal
Antologin följdes upp av ett samtal om devising ur ett flertal synvinklar. I panelen: Anna Berg, Lars-Eric Brossner, Mari Hansson, Carl Harlén, Mia Höglund-Melin, Ulla Kassius, Johanna Larsson, Rasmus Lindgren, Robert Lyons, Lisa Nowotny, Charlie Åström. Moderator Lisa Lindén
 

Spela roll i samtiden, 11 december, Teater Uno

Ett soppsamtal om tendenser, rädslor, mod och utmaningar i dagens teater för barn och unga
Centralt för scenkonsten är att kommunicera med sin samtid. Att spegla, kommentera, kritisera och utmana den, ge gestalt åt nya visioner, berättelser och utopier.  Man kan konstatera en ny politisk våg inom vuxenteatern. Hur ser det ut på barn- och ungdomsfronten? Vad menar vi med politisk teater idag? Finns det en rädsla för tydlighet och en förkärlek för öppna slut i barnteatern? Är det i så fall en medveten hållning? Varför? Finns det risker förknippade med att utmana publiken? Vad ska man berätta för sin barnpublik om man själv känner hopplöshet inför framtiden? Är hopplöshet tabu? Blir teatern ett rum för tröst och hopp? Vilken roll kan teatern spela i samhället? Vad säger arrangörer och lärare, de som väljer och förmedlar föreställningar till barnteaterns mesta målgrupp?
Om detta och lite till talade en panel bestående av: Karin Helander  -teaterkritiker, professor i teatervetenskap, föreståndare för Cent-rum för barnkulturforskning, samt adj. professor Teaterhögskolan i Stockholm, Mattias Brunn  - skådespelare, dramatiker och regissör. Bl a på Regionteater Väst, Stockholms Stadsteater Skärholmen och Hålogaland teater (Norge),  Lotta Eldh  - konsulent för teater, barn och unga, Kultur i Väst. Moderator var Lis Hellström Sveningson - scenkonstkritiker och kulturskribent.

Inspiring to Play, 18 februari 2013, Backa Teater. I samarbete med ASSITEJ. (Soppsamtal och reading)
I ett ASSITEJ-projekt på tema fattigdom, har Christofer Bocker, Jonathan Lehtonen, Anna Nygren och Isa Schöier tillsammans med fyra sydafrikanska dramatikerkollegor arbetat under två work-shopsperioder, en i Kapstaden och en i Lund. Utifrån research och egna iakttagelser har deltagarna skrivit dramatiska texter för barn och unga. Projektet avslutas med ett soppsamtal och reading av några av texterna. Medverkar gör (utöver de fyra svenska dramatikerna) skådespelare från GEST, Backa Teater, Teater Jaguar, Teater Kurage, Teater Uno och Regionteater Väst. Samtalsledare Lisa Nowotny.

 Är detta barnteater?, 22 april 2013, Teater Uno
Ett samtal mellan Cecilia Milocco, Lars-Eric Brossner, Tomas Forser och publiken om var teaterns gränser börjar och slutar och om vilka gränser som är okej att överskrida och inte. Med utgångspunkt från Folkteaterns föreställning Det röda trädet. Moderator: Stefan Åkesson.

Skolan och folkbildningens renässans, 15 oktober 2013, Folkteatern
Hiphop är den i särklass största ungdomsrörelsen globalt sett och ett slags samlingskultur där unga med olika etniska bakgrunder möts. Att ta in hiphopen i skolrummet blir ett sätt att möta eleverna där de är. Unga får en andra chans, alienerade hittar plötsligt motiva-tion och samhörighet. En föreläsning om rap som en ny folkbildningsvåg och om en rap-pedagogik som snarare än att hitta nya stjärnor vill fostra lokala kommunpolitiker. Med Johan Söderman, docent i musikpedagogik.

I samarbete med Högskolan för Scen och musik vid Göteborgs Universitet arrangerar Barnteaterakademin tre seminarier med barnteaterfokus:

Barnteatern och texten. Dramatikern är död - leve dramatiken!, HSM. 8 oktober 2012, Artisten
I detta samtal undersöks liknande frågor som i seminariet på BIBU, nu för en göteborgsk publik och med en delvis ny panel. Deltagare: Kristina Ros, Eric Brossner, Peter Lorentzon skådespelare. Moderator Per Nordin.

Barnteatern och skådespelaren: Vem som helst kan väl spela teater för barn? Eller?, 8 november 2012, Artisten
Vad för specifika färdigheter behöver skådespelaren som spelar barnteater? Vad för krav ställer regissörer på skådespelaren? Behöver högskolornas utbildning anpassas? Måste man eller bör man vara pedagog när man spelar teater för barn? Deltagare: Hans Brorson skådespelare, Lars Melin teaterchef, Gunilla Johansson regissör och skådespelare, Niklas Hald - skådespelare och doktorand. Moderator Per Nordin.

Barnteatern och publiken: Den värsta publiken - den bästa publiken, 3 december, Artisten
Ungar som kastar godis på skådespelarna och är tvingade dit av sina lärare. Hur skapar man förutsättningar för att ge dem en konstnärlig upplevelse? Är barnen den värsta sortens publik, eller den bästa och mest demokratiska formen av teater - då man har möjlighet att nå alla samhällsgrupper? Deltagare: Josefin Neldén skådespelare, Cilla Jelf konstnärlig ledare, Johan Friberg skådespelare och regissör. Moderator Per Nordin.

Devising, collage, communityteater, kollektiva processer... Varifrån kommer längtan att jobba på det sättet och vad betyder det för teaterns framtid? Vad vinner texten då den växer fram i en kollektiv process? Vad förloras? Varför anses ofta skriven text som en förutsättning för fördjupning? Medverkande: dramatikerna och regissörerna Mattias Andersson och Malin Axelsson, regissören Lars-Eric Brossner och dramaturgen Kristina Ros. Moderator Anna Berg

Skapande skola, 28 februari, Masthuggsteatern
Om erfarenheter från Skapande Skola samt reflektion kring Kulturrådets färska rapport i ämnet. Medverkande: Barbro Ekdahl, Lotta Brilioth, Cilla Jelf, Sassa Wickman. Moderator Lisa Nowotny. 

På beställning av Barnteaterakademin har barnkulturvetaren Natalie Davet skrivit forskningsrapporten Makt och maktlöshet, aspekter och tendenser inom den moderna svenska barnteatern. Rapport och publikation presenteras också under Teaterbiennalen i Gävle, maj 2011.

Ett Open Space-seminarium för yrkesverksamma inom institutioner, fria grupper och frilansare, samt för teaterstuderande på högskolan.

soppsamtal 2010

Kultur - nytta eller mening? #3, 28 januari 2010 , Teater Sesam
Monica Lindgren, forskare på Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet, talar om hur vi kan förstå barns och ungas konstnärliga och estetiska lärande i relation till dagens samhälle. Presentation och diskussion utifrån ett antal aktuella forskningsprojekt.

Skuld, skam och barnen, 24 februari 2010, Frölunda Kulturhus
Skam, denna mest mänskliga känsla av alla, men även den mest förgörande för vårt psykiska välbefinnande om den missbrukas. Skammen är en av våra viktigaste känslor och vår största utmaning är att lära oss att hantera den, speciellt i kontakten mellan vuxna och barn. En föreläsning med Jojo Tuulikki Oinonen, gestaltterapeut och teaterregissör

Till de fria grupperna har gått frågan: Vilken dramatiker vill ni arbeta med? Vilken metod vill ni använda? Die Bühne och Play Teaterkonst nappar på inbjudan och arbetar sedan med sina respektive projekt under hösten 2009. I stödet från Barnteaterakdemin ingår coachning av dramaturg av eget val.
Christofer Bocker - Angels of Angered  I samarbete med Die Bühne, pjäsen spelas sedan på Angereds Teater/Andra Stället våren 2010.
Niklas Rydén - Klasskassan   I samarbete med Play Teaterkonst
Reading av de två texterna. Därpå berättar Play Teaterkonst och Die Bühne om sitt arbete med respektive manus. Vi får träffa dramatikerna Christofer Bocker och Niklas Rydén, regissörer, dramaturger och skådespelare.

Deltagare: Stina Oscarsson, konstnärlig ledare för Orionteatern i Stockholm samt initiativtagare till Skuggutredningen. Helena Nyhus, ordförande i Göteborgs kulturnämnd (s). Jasenko Selimovic, riksdagskandidat (fp) och f d chef för Radioteatern och Göte-borgs Stadsteater. Claes Rydberg, ny kulturchef för Västra Götalandsregionen. Moderator: David Karlsson. Inleder gör Lina Ekdahl med texten Den lilla jävla kulturen.

Barnteaterakademin är representerat genom Lisa Nowotny i detta samtal som arrangeras av Nationella Dramaturgiatet.

Barnteaterakademin presenterar sin verksamhet och berättar om tillvägagångssätt för att hitta nya röster för barn- och ungdomsteatern. Medverkande: Lisa Nowotny samt ensemble och dramaturg från Masthuggsteatern som berättar om processen kring Katten från Rom av Andrea Östlund.

Ylva Ågren, Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet, ger oss en bakgrund till Barnkonventionen. Cecilia Nelson, konstpedagog och tidigare chef för konsthallen i Lund, berättar om sitt pedagogiska arbete med barn och konst. Issam Bou Khaled, konstnärlig ledare från Beirut, Libanon, talar om sitt SIDA-projekt med hörselskadade barn.

Seminarium: Kultur - nytta eller mening? #1, 20 oktober 2009, Teatercentrums festival för barn och unga, Trollhättan

Lisa Nowotny berättar om Barnteateakademin. Lisa Hugosson, ansvarig för Riksteatern Barn och Unga, delar med sig av erfarenheter från Riksteaterns “skolprojekt”. Tomas Forser, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, talar om teaterns syn på kultur kontra nyttoperspektivet.

Seminarium: Kultur - nytta eller mening? #2, 10 november 2009, Angereds teater, Andra Stället

Katti Hoflin, chef för Rum för Barn på Kulturhuset i Stockholm, föreläser om De meningslösas manifest. Tomas Forser, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, talar om teaterns syn på kultur kontra nyttoperspektivet. Moderator: Lena Ulrika Rudeke.

Den värsta publiken/den bästa publiken, 12 mars 2009, Teater Uno
Visning av filmen Klassens värsting samt diskussion om teaterns möte med en ung publik och hur teater och skola kan samarbeta mer och bättre. Moderator: Carl Harlén.

Olika sätt att arbeta med referenspublik, 12 maj  2009, Masthuggsteatern
Hur kan teatern och publiken berika varandra? Vilka sätt är bra och vilka sämre? Under kvällen delar representanter från olika teatrar med sig av erfarenheter från projekt där man aktivt valt att jobba med referensgrupper i processen.

En väv av tecken - föreställningsanalys, 17 mars 2008, Folkteatern
Hur pratar man med varandra om en föreställning man just sett? Ofta hamnar man i värderingsdiskussioner som "Det var bra" eller "Det var dåligt, och tråkigt!", och det kan vara svårt att komma vidare i sina tankar. Anders Duus, dramaturg och dramatiker, presenterar Riksteaterns modell för föreställningsanalys och leder oss i ett samtal om Brott och straff på Backa Teater.

Verksamheten presenteras av Carin Asplund på ett seminarium på BIBU i Lund.

Under Göteborgs Dans och teaterfestival framförs de vinnande texterna i manustävlingen i en offentlig reading. I anslutning hålls även ett samtal på ämnet kompetent teater för kompetenta barn. I panelen: danska dramaturgen Jane Rasch, kritikern Pia Huss, regissörerna Lars-Eric Brossner och Öllegård Goulos. Moderator: Catharina Bergil.

Under en heldag presenteras samtliga manus som hittills tagits fram. 2007 års fyra grovmanus framförs i reading; texterna från året innan blir istället utförligt beskrivna

Dramatikerförbundet berättar, Våren 2007, Masthuggsteatern

Besök av palestinska teatergruppen Al Harah, Våren 2007, Folkteatern

Genus på scen, 5 december 2007, Teater Sesam
Föreläsning med genusvetaren Lisa Lindén om genus och jämställdhet inom scenkonst med inriktning barn/unga samt om metoder för genusanalys av repertoarer och enskilda föreställningar.

Med intentionen att bjuda in olika grupper från teater, kultur i skola, universitet, författare, dramaturger m fl och därmed skapa en gemensam plattform, arrangeras under våren en kurs om fem föreläsningar, samtliga hos Teater Uno:
Barnteaterns historia 1 med Lena Fridell, 26 mars
Barnteaterns historia 2 med Karin Helander, 16 april
Dramatiska texter för barn med Erik Uddenberg, 23 april
Teater i världen med Marie Hedenius och Niclas Malmcrona, ASSITEJ, 7 maj
Barnkultur och forskning med Cecilia Lagerström, 14 maj

Tema Nya berättelser, 16 januari 2006, Backa Teater
Ospelad svensk dramatik och barnlitteratur för barn och unga - vad är aktuellt? Hur fungerar pjäsbanken Dramadirekt? Var hittar vi nya spännande pjäser och vad saknas idag?

 Arbabi, 20 november 2006, Folkteatern
Ett samtal utifrån föreställningarna Brev från en ängel (Angereds teater), Invasion (Stockholms Stadsteater) och Utvandrarna (Regionteatern Blekinge/Kronoberg & Riksteatern) med regissören Farnaz Arbabi om problem, möjligheter och visioner samt sist men inte minst om den verklighet som de tre föreställningarna vill spegla.

Andersson och Hillebrand, 11 december 2006, Angereds Teater, Andra Stället
Samtal med Mattias Andersson och Ulrich Hillebrand om arbetet med texterna till föreställningarna The Mental States of Gothenburg, 100 000 skattefritt och Mellan himmel och jord (samtliga på Angereds Teater). Vad vet vi om verkligheten? När blir verklighet konst? Vems är orden? Vilka val måste göras?

Föreläsningar med bl a Kairos Future och Mats Trondman samt presentation av de texter som tagits fram under detta första år, i form av readings med skådespelare från teatrar i Göteborg. De fyra dramatikerna och texterna från Manusutvecklingsgrupppen är:
Elmira Arikan - Planen
Anders Hasselgren - Den skyldige
Carl-Einar Häckner - Trollkarlens pojke
Åsa Gustavsson, Johan Forsman - Förlust  Premiär på Teater Aktör 2006

Det blir bred uppslutning och stort intresse från de flesta organisationer med anknytning till barn- och ungdomsteater i regionen.

Med denna första omgång av grovmanus kommer också den konstruktion för att subventionera beställandet av dramatik som sedan har hängt med till senare grovmanus-projekt. Barnteaterakademin arvoderar de skrivande dramatikerna med en summa motsvarande avtalat grovmanusarvode (dvs en tredjedels pjäsarvode). Efter offentliggörande av grovmanusen kan intresserad teater inom en avgränsad tid komma överens med dramatikern om att beställa den färdiga pjäsen. Beställande teater betalar då resterande pjäsarvode.

Tema Seminarier, 28 november 2005, Backa Teater
Kvällen ägnas åt reflektioner kring ett nyligen avhållet teatersymposium på Dalateatern (med representation av Barnteaterakademin och ett flertal Göteborgsteatrar) och en inventering av uppslag till seminarier, workshoppar o dyl för 2006 års verksamhet.

Tema Visioner, 5 december 2005, Backa Teater
Dramatiker, skådespelare m fl introducerar olika visionära projekt: Vad drömmer vi om? Därpå diskussion om den framtida barnteaterns visioner och möjligheter.