SAmarbeten & internationellt

UTBYTE MED UNG DRAMATIK, 2016 och 2018

2016
Barnteaterakademin gästade i november Helsingfors för ett första steg i ett utbyte av erfarenheter med systerprojektet Ung Dramatik, vars uppdrag är att främja ny dramatik för barn och unga, med tyngdvikt på alternativa skrivprocesser. 

2018 - MEDVERKAN PÅ BIBU
BtA och Ung Dramatik var värdar för två punkter på progremmet för BIBU i Helsingborg:

NY TEXT – NYA METODER
Ett seminarium
Hur skapas optimala förutsättningar för den skrivande dramatikern att utveckla sin text? Vad ger det att arbeta nära den tänkta målgruppen? Hur designar vi textcoachning i kollaborativa processer? Kan den kollaborativt producerade texten bli klassiker? Hur definierar projekt som Barnteaterakademin och Ung Dramatik sina respektive uppdrag i en scenkonst med vidgat textbegrepp? Och hur definierar dramatikern sin roll?
Medverkande: Harriet Abrahamsson och Anki Hellberg-Sågfors, Ung Dramatik, Johanna Emanuelsson och Gunnar Eriksson, dramatiker
Moderator: Kristina Ros, projektledare Barnteaterakademin
Tidpunkt: 17 maj, Plats: Helsingborgs Konserthus
 
HOW YOU CREATE IS WHAT YOU CREATE
En workshop med finlandssvenska Blaue Frau
Traditionella arbetsmetoder inom scenkonsten bygger på gamla patriarkala strukturer med en yttre blick som definierar det som sker på scenen. Med utgångspunkt i konstruktion och dekonstruktion av maktförhållanden inom en grupp undersöker workshopen:
Hur kan vi forma nya arbetsmetoder, utan att reproducera dem som redan finns? Hur kan vi på riktigt skapa ett tryggt rum där var och en förstår sin egen position? Där konst skapas utifrån gemensamma överenskommelser istället för invanda mönster, en regiplan eller resultatinriktning? Hur ger vi förutsättningar för ett parallelluniversum där det kan skapas som vi ännu inte har sett?
Workshopsledare: Joanna Wingren och Sonja Ahlfors
Workshopen vände sig till: Skådespelare, dansare, regissörer, koreografer, dramatiker, dramaturger
Tidpunkt: 17 maj, Plats: Helsingborgs Stadsteater
 

INTERPLAY EUROPE, 2016

Tillsammans med ASSITEJ Sverige var Barnteaterakademin 27 juni-2 juli 2016 värd för Interplay Europe, en drygt 20-årig biennal träffpunkt för unga europeiska dramatiker.
Inte bara var det första gången Interplay kom till Sverige, det var också första gången som fokus sattes på dramatik för barn och unga. Dessutom slogs lite av ett rekord då hela 21 olika europeiska länder var representerade, då 35 unga dramatiker, 19 handledare samt inbjudna föreläsare samlades på Ljungskile Folkhögskola. Går det att dölja resten av texten och att man måste klicka upp den?
Interplay Europes idé är att låta yngre begåvade dramatiker mötas över nationsgränserna, för utbyte, inspiration och konstnärlig utveckling. Väsentlig är också konstruktionen med feedback från äldre mer erfarna handledare. Under de fem fullmatade Interplaydagarna fyllde vi folkhögskolan alla skrymslen och vrån med intensiva samtal om teatertext och tillståndet i vår värld. Utanför fönstren var det typisk svensk sommar, med blandade skyar och en del regn. Men när tiden kom för båttur med skaldjurssoppa, hade vi tur och solen lyste till och med.
På programmet i vårt svenska Interplay Europe stod utöver de sedvanliga textseminarierna, introduktion i svensk scenkonst för de unga åldrarna. Gästande föreläsare/inspiratörer var: Margareta Sörenson, Kristian Hallberg, Åsa Lindblom, Sofia Fredén, Henrik Köhler. Teater 23 och Teater Jaguar spelade varsin föreställning.
Visionen med vårt arrangemang var att sätta Sverige - och Västsverige lite i synnerhet - på den europeiska teaterkartan. Missionen var att inspirera våra europeiska vänner till att skriva och skapa för både barn och vuxna, inte antingen eller (såsom det rådande är på de flesta håll). 
Vid arrangemangets slut konstaterade Henning Fangauf, Interplay Europes ordförande att: "This has been the most successful Interplay ever!" 
Arrangemanget genomfördes med stöd av Västra Götalandregionen, Statens kulturråd och Kulturkontakt Nord.
För 2018 års Interplay Europe har nu stafettpinnen lämnat över till Lettland. I vår programfolder finns bland annat en förteckning över tidigare års Interplay Europe.
Ta del av foldern nedan.

KVALITET I KONSTNÄRLIGA PROCESSER, 2016

En kurs i samarbete med Kulturakademin Trappan, våren 2016.
Läs mer här.

På Theatre Café Festival i Oslo medverkar Kristina Ros 26 april i en panel om devising. Här ges även tillfälle att distribuera antologin Samtal om devising. Hon medverkar även, i sällskap med Lars-Eric Brossner och Lena Fridell, 12-13 maj i ett seminarium om synen på barn i dagens Norden samt om dagsformen på nordisk barn- och ungdomsteater. Arrangör är Prospero Performing Arts Center och samtalen utmynnar i ett manifest som sedan skickas till olika instanser i de inblandade länderna.

Barnteaterakademin är i maj 2014 närvarande vid det konstituerande mötet av B.I.G. - Barnkulturforskning i Göteborg. Detta nätverk ska både vara till som samtalsforum för forskare och öppna sig gentemot allmänheten i arrangemang inspirerade av CBK:s (Centrum för barnkulturforskning) årligen återkommande symposium. I december genomförs det första sådana - ett program med miniföreläsningar på temat Inflytande, makt och inkludering.
Deltagande i samtal Oslo och Landskrona

MEDVERKAN PÅ BIBU OCH SCENKONSTBIENNALEN, 2014

Barnteaterakademin på BIBU 2014 i Helsingborg: Norge vs Sverige: Perspektiv på kön som gestaltning - hjärntvätt eller oändliga möjligheter? (I samarbete med Regionteater Väst.)
2011 års scenkonstbiennal i Gävle: Presentation av forskningsrapporten Makt och maktlöshet

Barnteaterakademins besök i Newcastle 
Den 24-27 oktober 2012 reste sex personer från Barnteaterakademins styrgrupp, en dramatiker/handledare och tre deltagare från Barnteaterakademins Dramatikerprojekt till Newcastle.  Under tre intensiva dagar träffade vi ett antal organisationer, kulturaktörer, skådespelare och unga skribenter. Förutom möten arrangerades också ett panelsamtal och en reading.
Kontakter, organisationer, möten
Personliga reflektioner från några av deltagarna
Sedan (har ändrat lite även här):

Live Theatres besök i Göteborg
I maj 2013 fullbordades kulturutbytet med ett besök av Live Theatre i Göteborg. Under en kväll hos Teater Uno berättade de tre gästerna för en stor och initierad publik om sitt inspirerande skrivprojekt för skolbarn: ”Write Stuff”. Under det fortsatta besöket kunde vi inte bara ge våra gäster en inblick i Göteborgs teaterliv för barn och unga – både dess institutioner och frigrupper, utan fick också tillfälle till fördjupade samtal om teater, barn och delaktighet.
Write Stuff 15 maj 2013 -

SAMARBETEN MED HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH MUSIk, 2012

Seminarieserie Artisten, hösten 2012: Barnteatern och texten. Dramatikern är död - leve dramatiken! / Barnteatern och skådespelaren: Vem som helst kan väl spela teater för barn? Eller?  / Barnteatern och publiken: Den värsta publiken - den bästa publiken

Lisa Nowotny och Anna Berg från styrgruppen och dramatikern Johanna Emanuelsson representerar Sverige och Barnteaterakademin vid Författarforum för Barn och ung-domsteater i Frankfurt den 6-8 december. På programmet står panelsamtal om olika sätt att främja dramatiker och dramatiska texter för barn och unga samt reading av ny pjäs av Emanuelsson