KrisTina ros

Kristina Ros är dramaturg och konstnärlig ledare på  Masthuggsteatern. Hon har de senaste åren också arbetat med produktioner på Backa Teater och Angereds Teater. Kristina sitter i styrgruppen sedan dess bildande 2006 och är sedan 2013 projektledare för Barnteaterakademin.

Kristina Brändén Whitaker

Kristina Brändén Whitaker är grundare och konstnärlig ledare för Gothenburg English Studio Theatre, som också är hennes bas som skådespelare, regissör och dramatiker. Kristina arbetar även som frilansskådespelare inom teater, TV och film, både i Sverige och internationellt. Efter 13 år i London har hon ett stort intresse för nyskriven brittisk och annan engelskspråkig dramatik.

lisa gröön

Lisa Gröön arbetar som producent på Regionteater Väst sedan 2013. Dessförinnan har hon arbetat på bland annat Angereds Teater och Jag är här nu! Musikteater. I kontakterna med arrangörer runt om i Västra Götaland arbetar hon mycket med vikten av konstupplevelser i skolan och hur konsten kan användas för reflekterande samtal. Lisa sitter också sedan 2223 i styreslen för ASSITEJ Sverige.

Samuel Ek

Samuel Ek är verksamhetsledare för Teatercentrum Västra. Tjänsledig under våren 2024.

IDA KAIVOLA (adjungerad)

Ida Kaivola arbetar på Kulturförvaltningen sedan 2011 som scenkonstkonsulent för barn och unga, samt som utredare för dansområdet.
Hon har arbetat inom barnkulturfältet sedan 2001 och främst med scenkonst för barn och unga.

SARA klingvall

Sara Klingvall är skådespelare och regissör och en av de drivande medlemmarna på Hagateatern. Hon har arbetat både som skådespelare och regissör på ett flertal teatrar i Göteborg och är ständigt återkommande på Lerbäcks Teater.

ERIKA ISAKSSON

Erika Isaksson är projektledare samt kommunikatör på Backa Teater och ansvarig för teaterns primära publik, barn och unga, avseende länken mellan skolan och konsten. Förutom arbete med fördjupning och målgrupp i teaterns produktioner driver hon lärarkurser i samarbete med Göteborgs Stads Kulturförvaltning. Erika har tidigare även arbetat som producent inom Göteborgs fria teaterliv.

MANDA STENSTRÖM

Manda Stenström är dramaturg på Regionteater Väst och frilansar också som dramatiker. Hon har de senaste åren skrivit pjäser för bland annat Ung scen /öst, Estrad Norr, Folkteatern i Göteborg och Riksteaterns LÄNK. Vid sidan av skrivandet har hon även hållit återkommande kurser i att skriva dramatik vid Nordiska Folkhögskolan. 

Johanna Larssson

Johanna Larsson är regissör och konstnärlig ledare för Angereds Teater. Hon har återkommande regisserat på bl a Backa Teater, Masthuggsteatern, PLAY Teaterkonst och Regionteater Väst. 2015 var hon med att startade upp Ung Scen Norr. Johanna är även återkommande gästlärare på Högskolan för Scen & Musik i Göteborg och kursansvarig för kursen Barnteater med devising som metod.

David oest

David Oest är teaterpedagog på GöteborgsOperan. Han är också utbildad skådespelare och musikalartist och har under 25 år arbetat med kultur för barn och unga i kyrka, skola och studieförbund. Han är flitigt anlitad frilansande dramapedagog  och har tillsammans med Jonna Ekdahl skrivit boken "Dramaövningar för alla - verktyg att bygga trygga grupper". Därtill gör David i egna firman scenkonstproduktioner.

Torben SIGELIUS Kulin

Torben Sigelius Kulin är skådespelare och dramatiker som främst arbetar med barn och ungdomsteater. Som konstnärlig ledare för Teater Jaguar skapar han teater för alla åldrar i Göteborg och lika mycket på turné runt om i landet. Han har även frilansat på en rad olika teatrar i Göteborg och drivit gruppen meloDramaten för scenperformanceprogram.
Torben sitter sedan 2021 också i styrelsen för ASSITEJ Sverige.