KrisTina ros

Kristina Ros är dramaturg med fast bas på Masthuggsteatern, där hon också är en av de drivande medlem. Hon sitter i styrgruppen sedan dess bildande 2006 och är sedan 2013 projektledare för Barnteaterakademin.

Dimen Abdulla

Dimen Abdulla är dramaturg på Regionteater Väst. Hon frilansar också som dramatiker och har skrivit texter för bland annat Dramaten, Stockholm Stadsteatern Lule Stassteater, Uppsala Stadsteater, Radioteatern, Ung Scen öst. Dimen sitter även med i styrelsen för Centrum för dramatik och i Kulturrådets referensgrupp för fri scenkonst.

Anna berg

Anna Berg är frilansande dramaturg och har suttit i Barnteaterakademins styrgrupp sedan 2008. Anna arbetar även som gästlärare och föreläsare, gärna med fokus på konst i relation till grundskolans läroplan. Hon sitter med i Svenska ASSITEJs styrelse sedan 2013 och representerar ASSITEJ i styrelsen för BIBU AB. 

SANDRA Grehn

Sandra Grehn är filosofie doktor i litteraturvetenskap med inriktning mot teaterstudier och disputerade våren 2020 vid Göteborgs universitet med en avhandling om Backa Teaters scenkonst för barn och unga. Hon undervisar sedan flera år i teaterstudier, litteraturvetenskap och på skådespelarprogrammet vid Göteborgs universitet och arbetar även som moderator, dramaturgiskt bollplank och analyserar uppsättningar och repertoarer på uppdrag av scenkonstscener.

lisa gröön

Lisa Gröön arbetar som producent på Regionteater Väst sedan 2013. Dessförinnan har hon arbetat på bland annat Angereds Teater och Jag är här nu! Musikteater. I kontakterna med arrangörer runt om i Västra Götaland arbetar hon mycket med vikten av konstupplevelser i skolan och hur konsten kan användas för reflekterande samtal.

IDA KAIVOLA (adjungerad)

Ida Kaivola arbetar på Kulturförvaltningen sedan 2011 som scenkonstkonsulent för barn och unga, samt som utredare för dansområdet.
Hon har arbetat inom barnkulturfältet sedan 2001 och främst med scenkonst för barn och unga.

Johanna Larssson

Johanna Larsson är regissör och konstnärlig ledare för Angereds Teater. Hon har återkommande regisserat på bl a Backa Teater, Masthuggsteatern, PLAY Teaterkonst och Regionteater Väst. 2015 var hon med att startade upp Ung Scen Norr. Johanna är även återkommande gästlärare på Högskolan för Scen & Musik i Göteborg och kursansvarig för kursen Barnteater med devising som metod.

ERIKA ISAKSSON

Erika Isaksson är informatör på Backa Teater och ansvarig för teaterns primära publik, barn och unga, avseende länken mellan skolan och konsten. Förutom arbete med fördjupning och målgrupp i teaterns produktioner driver hon lärarkurser i samarbete med Göteborgs Stads Kulturförvaltning. Erika är utbildad projektledare inom kultur och har också arbetat som producent inom Göteborgs fria teatergrupper. 

Torben SIGELIUS Kulin

Torben Sigelius Kulin är skådespelare och dramatiker som främst arbetar med barn och ungdomsföreställningar. Som konstnärlig ledare för Teater Jaguar skapar han teater för alla åldrar i Göteborg och lika mycket på turné runt om i landet. Han har även frilansat på en rad olika teatrar i Göteborg och drivit gruppen meloDramaten för scenperformanceprogram. Torben sitter i styrgruppen för Barnteaterakademin sedan 2015. 

SARA klingvall

Sara Klingvall är skådespelare och regissör och en av de drivande medlemmarna på Hagateatern. Hon har arbetat både som skådespelare och regissör på ett flertal teatrar i Göteborg och är ständigt återkommande på Lerbäcks Teater.

STEFAN ÅKESSON

Stefan Åkesson är dramaturg på Backa Teater. Han har tidigare varit delad konstnärlig ledare för performancekompaniet Poste Restante (2007 – 2015). I sin konstnärliga praktik har Stefan bl.a. varit författare till pjäsen ”Vad vi pratar om när vi pratar om ekonomi” på Backa Teater, samt som processledare för det immersiva performancet ”35 Jag och några skådespelare” i samarbete med finlandssvenska Blaue Frau. Han är ledamot i styrgruppen sedan 2018 (har även varit med en tidigare period).