KrisTina ros

Kristina Ros är dramaturg med fast bas på Masthuggsteatern, där hon också är medlem. Hon sitter i styrgruppen sedan dess bildande 2006 och är sedan 2013 projektledare för Barnteaterakademin.

Dimen Abdulla

Dimen Abdulla är dramaturg på Regionteater Väst. Hon frilansar också som dramatiker och har skrivit texter för bland annat Dramaten, Stockholm Stadsteatern Lule Stassteater, Uppsala Stadsteater, Radioteatern, Ung Scen öst. Dimen sitter även med i styrelsen för Centrum för dramatik och i Kulturrådets referensgrupp för fri scenkonst.

rebecca alvERFORS

Rebecca Alversfors är skådeseplare och konstnärlig ledare för  Kurage. Ledamot sedan 2018.

Anna berg

Anna Berg är frilansande dramaturg och har suttit i Barnteaterakademins styrgrupp sedan 2008. Anna arbetar även som gästlärare och föreläsare, gärna med fokus på konst i relation till grundskolans läroplan. Hon sitter med i Svenska ASSITEJs styrelse sedan 2013 och representerar ASSITEJ i styrelsen för BIBU AB. 

IDA KAIVOLA (adjungerad)

Ida Kaivola arbetar på Kulturförvaltningen sedan 2011 som scenkonstkonsulent för barn och unga, samt som utredare för dansområdet.
Hon har arbetat inom barnkulturfältet sedan 2001 och främst med scenkonst för barn och unga.

Johanna Larssson

Johanna Larsson är regissör och konstnärlig ledare för Angereds Teater. Hon har regisserat återkommande på bl a Backa Teater, Masthuggsteatern, PLAY Teaterkonst och Regionteater Väst. 2015 var hon med att startade upp Ung Scen Norr, en ny barn och ungdomsscen i Luleå, med uppdrag att sprida scenkonst i hela Norrbotten. Johanna är även återkommande gästlärare på Högskolan för Scen & Musik i Göteborg och är kursansvarig för kursen Barnteater med devising som metod. Ledamot i styrgruppen sedan 2018.

Marcus Lilliecrona

Marcus Lilliecrona är regional verksamhetsledare på Teatercentrum. 
Efter att ha utbildat sig i teater på Fridhems Folkhögskola flyttade han tillbaka till Göteborg för att arbeta som skådespelare. Han engagerade sig bland annat i Unga Folkteatern, men arbetade mest med barnteater som såväl skådespelare och ballongdjurskonstnär som producent. Efter nio år sökte han sig till kulturprojektledarutbildningen på Kulturverkstan som slutligen tog honom till Teatercentrum. Marcus är med i styrgruppen sedan 2015.

Torben SIGELIUS Kulin

Torben Sigelius Kulin är skådespelare och dramatiker som främst arbetar med barn och ungdomsföreställningar. Som konstnärlig ledare för Teater Jaguar skapar han teater för alla åldrar i Göteborg och lika mycket på turné runt om i landet. Han har även frilansat på en rad olika teatrar i Göteborg och drivit gruppen meloDramaten för scenperformanceprogram. Torben sitter i styrgruppen för Barnteaterakademin sedan 2015. 

ERIKA ISAKSSON

Erika ersätter Lisa Nowotny som representant för Backa Teater.  Foto och presentation kommer!

Ylva Ågren

Ylva Ågren är fil dr i barn och ungdomsvetenskap, inriktning barnkultur.  Hon arbetar som lektor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. Hon var i flera år verksam vid Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet. Hennes forskning fokuserar den populär- och mediekultur som barn och unga möter, använder och producerar i sin vardag samt hur föreställningar om barn och barndom görs och synliggörs i barnkulturen. Ylva sitter som ledamot i Statens Medieråds vetenskapliga råd och är ledamot i vår styrgrupp sedan 2018.

SARA klingvall

Sara ersätter Heidi Saikkonen som representant för Hagateatern.  Foto och presentation kommer!

STEFAN ÅKESSON

Stefan Åkesson är dramaturg på Backa Teater i Göteborg sedan 2009. Han har tidigare varit delad konstnärlig ledare för performancekompaniet Poste Restante (2007 – 2015) tillsammans med Linn Hilda Lamberg och Erik Berg. I sin konstnärliga praktik har Stefan bl.a. varit författare till pjäsen ”Vad vi pratar om när vi pratar om ekonomi” på Backa Teater, samt som processledare för det immersiva performancet ”35 Jag och några skådespelare” i samarbete med finlandssvenska Blaue Frau. Han är ledamot i styrgruppen sedan 2018 (har även varit med en tidigare period).