Krisina ros

Medlem och dramaturg på Masthuggsteatern, där hon även har skrivit, dramatiserat  och översatt en rad texter. Tidigare i karriären var hon bl a dramaturg på Göteborgs Stadsteater. Kristina sitter i styrgruppen sedan dess bildande 2006 och är sedan 2013 projektledare för Barnteaterakademin.

Anna berg

Anna Berg är dramaturg och har suttit i Barnteaterakademins styrgrupp sedan 2008. Under 2017 arbetar hon som dramaturg på Unga Dramaten och frilansar som gästlärare och föreläsare, gärna med fokus på konst i relation till grundskolans läroplan. Hon sitter med i Svenska ASSITEJs styrelse sedan 2013 och representerar även ASSITEJ i styrelsen för BIBU AB. 

LISA NOWOTNY

Chefsproducent på Backa Teater. Hon arbetade tidigare under många år som producent och marknadsförare på Angereds Teater och har haft frilans- och förtroendeuppdrag som styrelsemedlem i Danscentrum Väst (2011-2012) och medlem i VG-regionens konstnärliga referensgrupp för projektstöd 2015. Lisa har suttit i styrgruppen sedan 2006 och var 2008-2012 projektledare för Barnteaterakademin.

Heidi Saikkonen

Frilansande scenograf och kostymdesigner. Hon arbetar huvudsakligen med teater men även med utställningsformgivning. Heidi har arbetat på bland annat Backa Teater, Folkteatern i Gävle och med flera fria teatergrupper i Göteborg. Hon gjorde scenografi till Lukas Moodyssons film Fucking Åmål. Heidi är med i styrgruppen sedan 2015 och representerar Hagateatern (Teater Kurage och Teater Tamauer).

IDA KAIVOLA (adjungerad)

Konsulent för scenkonst på Göteborgs Stads Kulturförvaltning. Mer info kommer.

Lovisa pihl

Marknadsansvarig på Angereds Teater och medlem i styrgruppen sedan 2013. Hon har tidigare arbetat som kommunikatör och producent på Göteborgs Symfoniker, Teater Tamauer, & GEST i Göteborg, Teatercentrum i Malmö och Rialto Teatret i Köpenhamn. Lovisa har en master i kommunikation och litteraturvetenskap och har även arbetat med frilansuppdrag inom grafisk design, marknadsföring och formgivning av utställningar. 

JOHAnna larsson
rebecca alvERFORS
ylva ågren
stefan åkesson
 

Nya ledamöter fr o m 2018. Vi inväntar foton och presentationer!

Marcus Lilliecrona

Regional verksamhetsledare på Teatercentrum. 
Efter att ha utbildat sig i teater på Fridhems Folkhögskola flyttade han tillbaka till Göteborg för att arbeta som skådespelare. Han engagerade sig bland annat i Unga Folkteatern, men arbetade mest med barnteater som såväl skådespelare och ballongdjurskonstnär som producent. Efter nio år sökte han sig till kulturprojektledarutbildningen på Kulturverkstan som slutligen tog honom till Teatercentrum. Marcus är med i styrgruppen sedan 2015.

Torben SIGELIUS Kulin

Skådespelare och dramatiker som främst arbetar med barn och ungdomsföreställningar. Som konstnärlig ledare för Teater Jaguar skapar han teater för alla åldrar i Göteborg och lika mycket på turné runt om i landet. Han har även frilansat på en rad olika teatrar i Göteborg och drivit gruppen meloDramaten för scenperformanceprogram. Torben sitter i styrgruppen för Barnteaterakademin sedan 2015.