KrisTina ros

Medlem och dramaturg på Masthuggsteatern, där hon även har skrivit, dramatiserat  och översatt en rad texter. Tidigare i karriären var hon bl a dramaturg på Göteborgs Stadsteater. Kristina sitter i styrgruppen sedan dess bildande 2006 och är sedan 2013 projektledare för Barnteaterakademin.

Anna berg

Anna Berg är frilansande dramaturg och har suttit i Barnteaterakademins styrgrupp sedan 2008. Anna arbetar även som gästlärare och föreläsare, gärna med fokus på konst i relation till grundskolans läroplan. Hon sitter med i Svenska ASSITEJs styrelse sedan 2013 och representerar ASSITEJ i styrelsen för BIBU AB. 

Heidi Saikkonen

Frilansande scenograf och kostymdesigner som arbetar med teater och utställningsformgivning. Heidi har arbetat på bland annat Backa Teater, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Folkteatern i Gävle,  Kulturen i Lund och med flera fria teatergrupper i Göteborg. Heidi är med i styrgruppen sedan 2015 och representerar Hagateatern.

IDA KAIVOLA (adjungerad)

Ida arbetar på Kulturförvaltningen sedan 2011 som scenkonstkonsulent för barn och unga, samt som utredare för dansområdet.
Hon har arbetat inom barnkulturfältet sedan 2001 och främst med scenkonst för barn och unga.

LISA NOWOTNY

Chefsproducent på Backa Teater. Hon arbetade tidigare under många år som producent och marknadsförare på Angereds Teater och har haft frilans- och förtroendeuppdrag som styrelsemedlem i Danscentrum Väst (2011-2012) och medlem i VG-regionens konstnärliga referensgrupp för projektstöd 2015. Lisa har suttit i styrgruppen sedan 2006 och var 2008-2012 projektledare för Barnteaterakademin.

Marcus Lilliecrona

Regional verksamhetsledare på Teatercentrum. 
Efter att ha utbildat sig i teater på Fridhems Folkhögskola flyttade han tillbaka till Göteborg för att arbeta som skådespelare. Han engagerade sig bland annat i Unga Folkteatern, men arbetade mest med barnteater som såväl skådespelare och ballongdjurskonstnär som producent. Efter nio år sökte han sig till kulturprojektledarutbildningen på Kulturverkstan som slutligen tog honom till Teatercentrum. Marcus är med i styrgruppen sedan 2015.

Torben SIGELIUS Kulin

Skådespelare och dramatiker som främst arbetar med barn och ungdomsföreställningar. Som konstnärlig ledare för Teater Jaguar skapar han teater för alla åldrar i Göteborg och lika mycket på turné runt om i landet. Han har även frilansat på en rad olika teatrar i Göteborg och drivit gruppen meloDramaten för scenperformanceprogram. Torben sitter i styrgruppen för Barnteaterakademin sedan 2015. 

JOHAnna larsson
rebecca alvERFORS
ylva ågren
stefan åkesson
 

Nya ledamöter fr o m 2018. Vi inväntar foton och presentationer!