AKTUELLT

BARNKONVENTIONEN I TEORI OCH PRAKTIK & VAD ÄR ETT ”BARN”

Ett dubbelseminarium inför genomförandet av Barnkonventionen till svensk lag. Med Åsa Ekman och Ylva Ågren.

Barnkonventionen – i teori och praktik
Åsa Ekman ger oss en orientering i FN:s barnkonvention, med särskilt fokus på det som rör konst och kultur samt åsikt- och yttrandefrihet. Vilka förändringar krävs för att efterleva konventionen, på teatrarna, förvaltningarna, skolorna? Vi får inblick i några existerande projekt och i möjliga konflikter mellan olika aspekter av barns rätt.
Åsa Ekman är konsult med mångårig erfarenhet av arbete med Barnkonventionen i kommuner och andra strukturer, samt andra frågor som rör barns delaktighet och inflytande.
 
Vad är ett ”barn?
Vad menar vi egentligen när vi talar om de ”barn” vars rätt (till det ena och andra) nu ska lagstiftas? Vad är ett ”barn”? Finns det en samlad syn på det eller kanske flera olika? Ylva Ågren tar med oss på en undersökning av barnsynen i de olika konst-formerna i historiskt och nutida perspektiv.
Ylva Ågren är barnkulturvetare, verksam som universitetslektor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.
 
När: 30 september 17:30-ca 21:15
Var: Masthuggsteatern, Masthuggsterrassen 3
Hur: BtA bjuder på föreläsningar, samtal och soppa.
Föranmälan: Senast 25 september, till: info@barnteaterakademin.se

I samarbete med Göteborgs Stad Kulturförvaltningen.
 
2020 blir FN:s Barnkonvention svensk lag. Detta ska vi belysa ur olika synvinklar, tillsammans med frågor om barnsyn och barnkulturens status. Vad konventionen säger om barns rätt till konst och kultur och eget uttryck. Vad det kan innebära juridiskt att konventionen blir lag. Vad det rent konkret kan innebära för utövare på barnkulturfältet, för tjänstemän och politiker. Och inte minst: Hur det kan komma att påverka barns faktiska verklighet och vår syn på barn.

Barnteaterakademins Senaste nyhetsbrev #4 2019

NY TEXT FÖR DE YNGSTA: 2019 ÅRS GROVMANUS

Efter en offentlig presentation och reading den 29 april 2019 i Göteborg, och dito vid Scenkonstbiennalen i Sundsvall, kan vi nu stolt presentera tre sprillans nya texter.
Jamennej av Åsa Björklund, Grönsakslandet av Talajeh Nasiri och Det stora regnet av Erika Wachenfeldt och det fina resultatet av vår dramatikertävling med särskild inriktning på målgruppen 2-5 år.
Det rör sig om tre stycken, mycket långt gångna, grovmanus som nu finns tillgängliga för branschen och under begränsad tid kan beställas till ett subventionerat pjäsarvode. Nedan länkas inte bara till själva texterna utan också en folder som presenterar dramatikerna och våra tidigare textprojekt.
 

OM SYNTOLKNING

Vårt fåtöljsamtal om syntolkning den 9 april blev väldigt uppskattat och tydligt är behovet av kunskapsspridning - hur syntolkning går till, hur man kan informera om syntolkade föreställningar, vilka finansieringsvägarna är. Vi bad därför syntolken Eli Tistelö sätta ihop ett infoblad som svarar på dessa frågor.  
Ladda ner materialet här: