AKTUELLT

FÅTÖLJSAMTAL #1: MED KROPPEN SOM VERKTYG FÖR DRAMATISKT BERÄTTANDE

Torben Sigelius Kulin med gästerna Ika Nord ochVeera Suvalo Grimberg i ett samtal om kroppsspråk, mim och koreografi på scenen. Vad uttrycker vi med våra kroppar i förhållande till vad vi säger med ord? När kommer kroppsspråket in i arbetet med manus och föreställning? Har sättet att använda kroppen sceniskt sett olika ut i olika tider?
 
Ika Nord är skådespelare, regissör, mimartist och dramatiker; Veera Suvalo Grimberg är koreograf och konstnärlig ledare för Danskompaniet Spinn; Torben Sigelius Kulin är skådespelare, dramatiker och konst-närlig ledare på Teater Jaguar. Samt ledamot i BTAs styrgrupp. 
 
Var: Masthuggsteatern, Masthuggsterrassen 3 När: Måndag 5 mars kl 18 - ca 20:30 Hur: Barnteaterakademin bjuder på samtal och soppa Föranmälan: Senast 28 februari till: info@barnteaterakademin.se
 
Detta är först ut i en serie där ledamöter i BTA:s styrgrupp bjuder in särskilda gäster att ta plats i fåtöljer och soffor på barnteatrar runt om i staden, för att samtala om frågor de brinner för. Och vi kallar det: Fåtöljsamtal. VARMT VÄLKOMNA!
 

Barnteaterakademins Senaste nyhetsbrev #8 2017

Måndagen 9 oktober 2017 var det reading och presentation av tre nya grovmanus, resultat av vår manustävling på temat Vatten:
Landet på andra sidan vattnet av Paula Helander, Lite vatten med gurka av Johan Franzon och Nåt i djupet av Emma Palmkvist
T o m 9 oktober 2018 kan intresserad teater sluta avtal med någon av dramatikerna, pjäshonoraret subventionerat med en tredjedel av Barnteaterakademin. Och den som är nyfiken på texterna och vill läsa, kan höra av sig till oss eller direkt till dramatikerna (vars kontaktuppgifter finns i pdf:en nedan).

barnen+teatern+skolan=x - DOKUMENTATIONEN KLAR!

24 april 2017 höll vi en tankeverkstad med rubriken barnen+teatern+skolan=x. Ladda ner dokumentationen här: