AKTUELLT

skriva dramatik 2022

ETT SKRIVPROJEKT FÖR UNGA I VÄSTRA GÖTALAND
Åtta unga i Västra Götaland ska under våren 2022 få skriva varsin dramatisk text med professionell coachning. Projektet går i mål med offentliga readings.
Läs mer om upplägget i denna pdf!
 

skapa mening 29 november

Ett samtal om tid och rum, röda trådar och meningsskapande i scenkonsten. 
Hur tänker vi när vi skapar en scenisk helhet? Vilka analytiska verktyg använder vi oss av, och vilka begrepp - när vi själva skapar scenkonst och när vi sitter i salongen? Vad är egentligen dramaturgi? Och: hur olika eller lika tänker, arbetar, pratar vi om detta med dramaturgi, i dans- respektive teatervärlden.

Ett efterlängtat samtal om scenkonst och dramaturgi med referenser till dans, teater och annat däremellan. Arrangerat i samarbete mellan Barnteaterakademin och Dansakademin.
 
Medverkande: Anna Wennerbeck - konstnärlig ledare Embla dans & teater, ledamot i Dansakade-mins styrgrupp. Stefan Åkesson - dramaturg Backa Teater, ledamot i Barnteaterakademins styrgrupp. Samtalet modereras av: Bodil Persson - dramaturg inom dans och cirkus och gästlärare på Stock-holms konstnärliga högskola.
 
Var: Hagateatern, Södra Allégatan 2, Göteborg.  När: Måndag 29 november, kl 17:30 - ca 20:30 (samtalet börjar kl 18)
Hur: Vi bjuder på samtal och soppa. (Det går självklart att skippa soppan och komma bara till samtalet.) Förhandsanmälan krävs, senast 24 november, till info@barnteaterakademin.se eller luisa.denward@regionteatervast.se

Barnteaterakademins Senaste nyhetsbrev #4 2020

TRE NYA RÖSTER FÖR SCENEN. GROVMANUS 2021

I vanliga fall håller vi ju offentlig presentation av våra grovmanus, men 2021 är inget vanligt år. Regisserade läsningar av årets tre nya texter ägde därför den 26 april rum för lyckta dörrar på Backa Teater. De filmades och texterna kan nu spridas på detta vis istället.

Så låt oss nu stolt presentera (klicka på titlarna nedan för att se filmerna):
"Teorier om människan, del 1" av Bereket Hailemariam
"Orisia" av Khashayar Naderehvandi
"Om du vill" av Hanna Rajs Lara

Nedan finns också de tre texterna samt presentation av dramatikerna och deras grovmanus:

TRE NYA RÖSTER - BIENNALSAMTALET
Den 19 maj kl 9 medverkade vi  i 2021 års semidigitala scenkonstbiennal, med ett samtal med de nya dramatikerna.
Se samtalet här.

OM SYNTOLKNING

Vårt fåtöljsamtal om syntolkning den 9 april blev väldigt uppskattat och tydligt är behovet av kunskapsspridning - hur syntolkning går till, hur man kan informera om syntolkade föreställningar, vilka finansieringsvägarna är. Vi bad därför syntolken Eli Tistelö sätta ihop ett infoblad som svarar på dessa frågor.  
Ladda ner materialet här: