AKTUELLT

Barnteaterakademins Senaste nyhetsbrev #1 2020

barnkonventionen svensk lag 2020

2020 blir FN:s Barnkonvention svensk lag. Detta ska belyser Barnteaterakademin under hösten-vintern 2019/20, ur olika synvinklar, tillsammans med frågor om barnsyn och barnkulturens status. Vad konventionen säger om barns rätt till konst och kultur och eget uttryck. Vad det kan innebära juridiskt att konventionen blir lag. Vad det rent konkret kan innebära för utövare på barnkulturfältet, för tjänstemän och politiker. Och inte minst: Hur det kan komma att påverka barns faktiska verklighet och vår syn på barn.
I samarbete med Göteborgs Stad Kulturförvaltningen.

GÅ HIT FÖR ATT LÄSA MER OM DE TVÅ DUBBELSEMINARIERNA!

DOKUMENTATION AV SEMINARIERNA FINNS HÄR:

BARNKONVENTIONEN I TEORI OCH PRAKTIK & VAD ÄR ETT ”BARN”, 30 september 2019
ÖPPNA VÄRLDAR, SLUTNA RUM & DET SOM BÖRJAR PÅ BARN…, 25 november 2019

NY TEXT FÖR DE YNGSTA: 2019 ÅRS GROVMANUS

Efter en offentlig presentation och reading den 29 april 2019 i Göteborg, och dito vid Scenkonstbiennalen i Sundsvall, kan vi nu stolt presentera tre sprillans nya texter.
Jamennej av Åsa Björklund, Grönsakslandet av Talajeh Nasiri och Det stora regnet av Erika Wachenfeldt och det fina resultatet av vår dramatikertävling med särskild inriktning på målgruppen 2-5 år.
Det rör sig om tre stycken, mycket långt gångna, grovmanus som nu finns tillgängliga för branschen och under begränsad tid kan beställas till ett subventionerat pjäsarvode. Nedan länkas inte bara till själva texterna utan också en folder som presenterar dramatikerna och våra tidigare textprojekt.
 

OM SYNTOLKNING

Vårt fåtöljsamtal om syntolkning den 9 april blev väldigt uppskattat och tydligt är behovet av kunskapsspridning - hur syntolkning går till, hur man kan informera om syntolkade föreställningar, vilka finansieringsvägarna är. Vi bad därför syntolken Eli Tistelö sätta ihop ett infoblad som svarar på dessa frågor.  
Ladda ner materialet här: