AKTUELLT

Barnteaterakademins Senaste nyhetsbrev #5 2019

barnkonventionen svensk lag 2020

2020 blir FN:s Barnkonvention svensk lag. Detta ska belyser Barnteaterakademin under hösten-vintern 2019/20, ur olika synvinklar, tillsammans med frågor om barnsyn och barnkulturens status. Vad konventionen säger om barns rätt till konst och kultur och eget uttryck. Vad det kan innebära juridiskt att konventionen blir lag. Vad det rent konkret kan innebära för utövare på barnkulturfältet, för tjänstemän och politiker. Och inte minst: Hur det kan komma att påverka barns faktiska verklighet och vår syn på barn.
I samarbete med Göteborgs Stad Kulturförvaltningen.

ÖPPNA VÄRLDAR, SLUTNA RUM & DET SOM BÖRJAR PÅ BARN…

Dubbelseminarium med Ylva Lorentzon och Lis Hellström Sveningson
 
Öppna världar, slutna rum
Barnkultur ses i vissa sammanhang som lite enklare, mer tillrättalagd och inte lika avancerad som annan kultur. Vad betyder det för dem som arbetar inom det konstnärliga fältet? Hur påverkar det vardagen? Och hur påverkas arbetet av New public management och av kulturpolitiska mål? Föreläsningen utgår från Ylva Lorentzons avhandling Öppna världar, slutna rum: Om status och barnkulturpolitik i scenkonstens vardagspraktik, byggd på fältarbete i en institutionsteater.
Ylva Lorentzon är forskare vid Centrum för barnkulturforskning vid Barn- och ungdomsveten-skapliga institutionen, Stockholms universitet. Hon undervisar också i barnkultur och på förskollärarprogrammet.

Det som börjar på barn har inte längre status
Den moderna svenska barnteatern växte fram i ett samhälle där kulturens värde slagits fast i Kulturutredningen 1974. I förskolor och skolor gavs möjlighet att skapa den verkliga folkteatern, och teatermakarna skyndade till. Barn var ett ord med positiv laddning – och barnkultur hade utrymme i mediernas bevakning. Idag talar politiker gärna om vikten av att prioritera barn och unga, men vad döljer sig bakom honnörs-orden? Vad hände med barnens och barnkulturens status?
Lis Hellström Sveningson har 40 års erfarenhet av Göteborgs teaterliv, främst som kritiker och kulturskribent, men även genom publikarbete samt undervisning på utbildningar vid Högskolan för Scen och Musik, Kulturverkstan och Balettakademien.

När: 25 november 17:30-ca 21:15
Var: Skogen, Masthuggsterrassen 3 (granne med Masthuggsteatern)
Hur: BtA bjuder på föreläsningar, samtal och soppa.
Föranmälan: Senast 20 november, till: info@barnteaterakademin.se

I samarbete med Göteborgs Stad Kulturförvaltningen. Detta är seminarium nr 2 i en serie. Det första ägde rum 30 sept, dokumentation finns nedan!

BARNKONVENTIONEN I TEORI OCH PRAKTIK & VAD ÄR ETT ”BARN”

Ett dubbelseminarium inför genomförandet av Barnkonventionen till svensk lag. Med Åsa Ekman och Ylva Ågren.
Här finns dokumentation från seminariet den 30 september. God läsning!

NY TEXT FÖR DE YNGSTA: 2019 ÅRS GROVMANUS

Efter en offentlig presentation och reading den 29 april 2019 i Göteborg, och dito vid Scenkonstbiennalen i Sundsvall, kan vi nu stolt presentera tre sprillans nya texter.
Jamennej av Åsa Björklund, Grönsakslandet av Talajeh Nasiri och Det stora regnet av Erika Wachenfeldt och det fina resultatet av vår dramatikertävling med särskild inriktning på målgruppen 2-5 år.
Det rör sig om tre stycken, mycket långt gångna, grovmanus som nu finns tillgängliga för branschen och under begränsad tid kan beställas till ett subventionerat pjäsarvode. Nedan länkas inte bara till själva texterna utan också en folder som presenterar dramatikerna och våra tidigare textprojekt.
 

OM SYNTOLKNING

Vårt fåtöljsamtal om syntolkning den 9 april blev väldigt uppskattat och tydligt är behovet av kunskapsspridning - hur syntolkning går till, hur man kan informera om syntolkade föreställningar, vilka finansieringsvägarna är. Vi bad därför syntolken Eli Tistelö sätta ihop ett infoblad som svarar på dessa frågor.  
Ladda ner materialet här: