AKTUELLT

Barnteaterakademins Senaste nyhetsbrev #4 2020

TRE NYA RÖSTER FÖR SCENEN. GROVMANUS 2021

I vanliga fall håller vi ju offentlig presentation av våra grovmanus, men 2021 är inget vanligt år. Regisserade läsningar av årets tre nya texter ägde därför den 26 april rum för lyckta dörrar på Backa Teater. De filmades och texterna kan nu spridas på detta vis istället.

Så låt oss nu stolt presentera (klicka på titlarna nedan för att se filmerna):
"Teorier om människan, del 1" av Bereket Hailemariam
"Orisia" av Khashayar Naderehvandi
"Om du vill" av Hanna Rajs Lara

Nedan finns också de tre texterna samt presentation av dramatikerna och deras grovmanus:

TRE NYA RÖSTER - BIENNALSAMTALET
Den 19 maj kl 9 medverkade vi  i 2021 års semidigitala scenkonstbiennal, med ett samtal med de nya dramatikerna.
Se samtalet här.

dans // teater

Dubbelseminariet om dansteater och andra gränsland mellan dans och teater ligger nu på K-play
Läs mer om arrangemanget här.

OM SYNTOLKNING

Vårt fåtöljsamtal om syntolkning den 9 april blev väldigt uppskattat och tydligt är behovet av kunskapsspridning - hur syntolkning går till, hur man kan informera om syntolkade föreställningar, vilka finansieringsvägarna är. Vi bad därför syntolken Eli Tistelö sätta ihop ett infoblad som svarar på dessa frågor.  
Ladda ner materialet här: