AKTUELLT

Barnteaterakademins Senaste nyhetsbrev #1 2019

dramatikertävling - ny text för de yngsta: VI har ett resultat!

Att skriva för de lite yngre målgrupperna, 2-5 år,  visade sig vara ett lockande skrivuppgift. Hela 42 bidrag kom in och det blev ett inspirerande  arbete att läsa, diskutera, sålla, väga för och emot. Vi kan nu stolt meddela att vinnarna är:

Erika Wachenfeldt med bidraget Om regnet kommer
Talajeh Nasiri med Grönsakslandet
Åsa Björklund med Jamennej

Erika har en filmvetarutbildning med inriktning mot barnkultur och pedagogik och går just nu en masterutbildning på Akademin Valand här i Göteborg. Hon har skrivit för scenen vid ett tidigare tillfälle. Talajeh är utbildad dramatiker vid STDH (Stockholms Dramatiska Högskola), aktuell också med Änglaspel Folktearn i Gävleborg., Åsa slutligen är dramatiker och knuten till Pelikanteatern här i Göteborg, men skriver också för andra teatrar.
Urvalet skedde på anonym basis och vägde in parametrar som konstnärlig höjd, barnperspektiv och målgrupp. Juryn bestod av BtA:s styrgrupp med förstärkning av Vesna Stanisic dramaturg och styrelseledamot, Svenska ASSITEJ.
De tre dramatikerna kommer nu snart påbörja sina skrivprocesser, med coachning av dramaturg och team bestående av skådespelare och regissör. De utvecklade texterna ska sedan presenteras i en offentlig reading, cirka slutet av april.

VALENKÄT BARNKULTURPOLITIK 2018

"Kulturens roll i samhället och för samhällets utveckling är så fundamental att vi anser att det är dags att lagfästa samhällets ansvar för kulturen."
”Om man höjer skatter och minskar hushållens disponibla inkomster drabbar detta kulturområdet med kirurgisk precision."
”Kvinnor är de som konsumerar kultur mest men det är flest män som får betalt för att utöva den. Detta måste vi ändra på.”
"Samtidskonstnärer är vid liv och således kapabla att sörja för sin egen försörjning."
"Kulturen är intellektets infrastruktur."
”Resurserna finns, de prioriteras fel.”


Läs vad partierna tänker om kulturpolitik i allmänhet och om barnkultur  och scenkonst i synnerhet!
Vi har ställt vår enkät till de kulturplitiska talespersonerna på riksdags- respektive kommunalnivå (Göteborg).
Ta del av svaren här:

OM SYNTOLKNING

Vårt fåtöljsamtal om syntolkning den 9 april blev väldigt uppskattat och tydligt är behovet av kunskapsspridning - hur syntolkning går till, hur man kan informera om syntolkade föreställningar, vilka finansieringsvägarna är. Vi bad därför syntolken Eli Tistelö sätta ihop ett infoblad som svarar på dessa frågor.  
Ladda ner materialet här: