AKTUELLT

VALENKÄT BARNKULTURPOLITIK 2018

"Kulturens roll i samhället och för samhällets utveckling är så fundamental att vi anser att det är dags att lagfästa samhällets ansvar för kulturen."
”Om man höjer skatter och minskar hushållens disponibla inkomster drabbar detta kulturområdet med kirurgisk precision."
”Kvinnor är de som konsumerar kultur mest men det är flest män som får betalt för att utöva den. Detta måste vi ändra på.”
"Samtidskonstnärer är vid liv och således kapabla att sörja för sin egen försörjning."
"Kulturen är intellektets infrastruktur."
”Resurserna finns, de prioriteras fel.”


Läs vad partierna tänker om kulturpolitik i allmänhet och om barnkultur  och scenkonst i synnerhet!
Vi har ställt vår enkät till de kulturplitiska talespersonerna på riksdags- respektive kommunalnivå (Göteborg).
Ta del av svaren här:

Barnteaterakademins Senaste nyhetsbrev #5 2018

dramatikertävling - ny text för de yngsta

Sverige - och världen - behöver mer dramatik för den yngsta publiken!
I scenkonst för mindre barn ser vi ofta devisingföreställningar och dramatiseringar av bilderböcker. Men mycket sällan uppsättningar av originaldramatik. Detta är något som det talats om länge i branschen men nu har tiden kommit: Barnteaterakademin bjuder in till en dramatikertävling för pjäser med målgruppen barn 2-5 år.
Två-tre vinnande bidrag ska utses, som sedan utvecklas till färdiga pjäser för att våren 2019 presenteras i offentliga readings. I samarbete med svenska ASSITEJ planerar vi också för fördjupande seminarier samt internationell spridning av pjäserna.

• Du som skickar in ett förslag är dramatiker: erfaren, rookie, studerande. Bosatt i Sverige.
• Vinnarna får ett arvode motsvarande 1/3-dels grundersättning enligt dramatikeravtal*, samt gedigen coachning av dramaturg och ett konstnärligt team. Processerna designas utifrån dramatikerns och idéns behov.
• Till skillnad från våra tidigare beställningar (då resultatet varit grovmanus), ska texterna denna gång landa i färdiga pjäser.
• Viktigt: Skrivprocesserna ska huvudsakligen äga rum från cirka mitten av oktober – april. Du som skickar in ett bidrag ska alltså kunna ha tid för skrivande under denna period.

* Avser avtalet för 2018/19 mellan Svensk Scenkonst och Dramatikerförbundet. Efter offentliggörandet av texterna kan intresserad teater förvärva uppsättningsrättigheterna till någon av pjäserna och betalar då (under en begränsad tid) endast resterande 2/3-delar av grundersättningen.

Du skickar in:
• Några sidor skriven dramatisk text. (Dvs: dialog, monolog, ev. scenanvisningar. Gärna även idéer om visuella eller rumsliga händelser, liksom ljudmässiga inslag.) Omfång: Minst fyra och max tio sidor.
• En idébeskrivning, som förmedlar din vision med texten. Skriv allt du vet och allt du inte vet, om form, handling, karaktärer, miljöer... Kanske föredrar du att ge en helt linjär beskrivning; kanske ger en mind-map en bättre bild av det du vill skapa. Skriv gärna också om det är några särskilda skrivmetoder du vill undersöka. Och om du t ex vill använda referensgrupp i arbetet. Du får också gärna definiera din tänkta målgrupp - hela spannet 2-5 år, eller avgränsat åt något håll.
• Tävlingen är på anonym basis, men vi vill att du helt kort anger: Om du tidigare skrivit professionellt för scenen, samt om du tidigare har skrivit för målgruppen 2-5 år. (OBS Nämn ej specifika verk eller teatrar!)

Lite formalia:
Förse både text och idébeskrivning med titel eller arbetsnamn!
Eftersom juryn bedömer bidragen på strikt anonym grund, se till att ditt namn inte är utskrivet någonstans i materialet.
Ange istället dina kontaktuppgifter tillsammans med titeln på ditt bidrag i följemailet (eller följebrevet).
Vid mail, bör text och idébeskrivning bifogas i en och samma pdf.

Du skickar in ditt bidrag till: Teatercentrum Västra, Järntorget 7, 413 04 Göteborg
Eller per mail till: marcus.lilliecrona@teatercentrum.se
Märk kuvertet eller mailet med: ”Dramatikertävling”.
Vid frågor vänd dig till: Marcus Lilliecrona (verksamhetsledare, Teatercentrum Västra och ledamot, Barnteaterakademins styrgrupp): marcus.lilliecrona@teatercentrum.se
Mobil: 073 684 51 08

Varmt välkommen med ditt bidrag, senast 17 september 2018!

OM SYNTOLKNING

Vårt fåtöljsamtal om syntolkning den 9 april blev väldigt uppskattat och tydligt är behovet av kunskapsspridning - hur syntolkning går till, hur man kan informera om syntolkade föreställningar, vilka finansieringsvägarna är. Vi bad därför syntolken Eli Tistelö sätta ihop ett infoblad som svarar på dessa frågor.  
Ladda ner materialet här:

2017 – manustävling: VATTEN

Måndagen 9 oktober 2017 var det reading och presentation av tre nya grovmanus, resultat av vår manustävling på temat Vatten:
Landet på andra sidan vattnet av Paula Helander, Lite vatten med gurka av Johan Franzon och Nåt i djupet av Emma Palmkvist
T o m 9 oktober 2018 kan intresserad teater sluta avtal med någon av dramatikerna, pjäshonoraret subventionerat med en tredjedel av Barnteaterakademin. Och den som är nyfiken på texterna och vill läsa, kan höra av sig till oss eller direkt till dramatikerna (vars kontaktuppgifter finns i pdf:en nedan).