Den kvalitativa bedömningen – Ett samtal om konsten att bedöma konst

Ett samtal om konsten att bedöma konst.Vad tittar kritikern, forskaren, arrangören efter när de analyserar och tar ställning till en teaterföreställning? Bedöms all scenkonst ”på lika villkor” eller tas det hänsyn till aspekter som ekonomiska förutsättningar eller pedagogisk nytta? Krävs det särskilda metoder/erfarenheter för att avläsa scenkonst för barn? Hur pratar barnen själva om kvalitet? Och inför vem har den professionella tyckaren störst ansvar: den egna smaken, den hugade publiken/köparen, scenkonstbranschen eller rentav konsten själv?

Inbjudna gäster: Manilla Ernst – barnkultur- och teatervetare, Carin Nordberg – tillträdande kultursamordnare Örgryte/Härlanda, Pia Huss – teaterkritiker. Moderator: Hasse Carlsson – dramaturg

Samtalet är ett led i kursen Kvalitet i konstnärliga processer som Barnteaterakademin tagit fram tillsammans med Kulturakademin Trappan. Kursen omfattar en rad träffar, löper under hela våren och vänder sig till verksamma inom såväl frigrupp som institution. Ett par av kursmomenten är öppna även för offentligheten, som detta samtal den 9 maj!

Var: Teater Uno, Esperantoplatsen 7-9. När: Måndag 9 maj, 18-20:30. Hur: Soppa och samtal. Ingen avgift men föranmälan krävs, senast 5 maj, till: info@barnteaterakademin.se

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Barnteaterakademins nyhetsbrev #3 2016

Läs om en föreläsning och ett samtal. Om premiärer, gästspel, festivaler och lite till!

Du läser nyhetsbrevet här

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SKÅDESPELAREN OCH DEN UNGA PUBLIKEN – Föreläsning med Niklas Hald, 18 april

Föreläsning om en kreativ och utmanande livsvärld, av Niklas Hald.

Hur är det att spela teater för en åldersspecifik publik som inte valt att se just den här föreställningen? Kanske helt ovan vid teater men med stor lust att själv gripa in. Och ofta i en skola där förväntan på pedagogik sitter i väggarna. Hur balanserar skådespelaren dessa förutsättningar med höga ambitioner om konstnärlig kvalitet?

Niklas Hald är skådespelare och filosofie doktor, knuten till Stockholms Dramatiska Högskola. Titeln på Niklas avhandling är Skådespelaren i barnteatern: Utmaningar för oss som spelar teater för barn och unga.

Samtalet är ett led i kursen Kvalitet i konstnärliga processer som Barnteaterakademin tagit fram tillsammans med Kulturakademin Trappan. Kursen omfattar en rad träffar, löper under hela våren och vänder sig till verksamma inom såväl frigrupp som institution.

Var: Teater Uno, Esperantoplatsen 7-9 När: Måndag 18 april, 17:30-19:30 Hur: Soppa och samtal. Ingen avgift men föranmälan krävs, senast 13 april. info@barnteaterakademin.se

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Barnteaterakademins nyhetsbrev # 2 2016

Info om årets första soppsamtal, samt ett och annat tips. God läsning!

Läs nyhetsbrevet här!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Barnteaterakademins nyhetsbrev #1 2016

Det går fortfarande att anmäla sig till kvalitetskursen. Om detta och lite till i årets första nyhetsbrev.

Läs nyhetsbrevet här.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Barnteaterakademins nyhetsbrev #8 2015

Årets sista nyhetsbrev. God läsning & God Jul & Gott Nytt År!

KVALITET I KONSTNÄRLIGA PROCESSER ligger nu ute med komplett presentation av datum, föreläsare osv. Kursen vänder sig till alla med påverkan i de konstnärliga processerna inom scenkonst för barn och unga. OBS endast 12 kursdeltagare, så dröj inte med din anmälan! Vi länkar till Kulturakademin Trappan och kursen i nyhetsbrevet.

Läs nyhetsbrevet här!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Barnteaterakademins nyhetsbrev nr 7 2015

Nyhetsbrev nummer sju för i år handlar bland annat om den efterlängtade kursen om kvalitet i konstnärliga processer.

Läs nyhetsbrevet här

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kvalitet i konstnärliga processer

En kurs som tar upp olika faser i den konstnärliga processen från ax till limpa, från idé till genomförande.

I kursen belyses kvalitetsbegreppet utifrån olika perspektiv: Vad är egentligen kvalitet? Hur mäts konstnärlighet och vilka parametrar vägs in i begreppet kvalitet? Går det att identifiera olika slags kvaliteter i skilda arbetssätt och formspråk? Vilka kvalitetsparametrar gäller för utövaren, forskaren eller teaterkritikern?

Kursen vänder sig till dig med erfarenhet av scenkonstproduktion för barn och unga. Du är till exempel konstnärlig ledare, producent, skådespelare, regissör, dramaturg, maskör, kostymskapare eller scenograf – eller har annan mer eller mindre övergripande påverkan i de konstnärliga processerna. Vi ser gärna deltagare från såväl det fria professionella scenkonstlivet som från institutioner.

Kursledare. Anna Berg. Övriga medverkande: Rolf S Nielsen, Lars Melin, Farnaz Arbabi, Anne Jonsson, Lillemor Harnell, Pia Huss, Niklas Hald, skådespelare med flera.

Kursen löper under våren 2016 i en serie av nio träffar som varierar mellan föreläsning, egenreflektion, gruppdiskussion och workshop.

Start: 27 februari. Slut: 15 maj 2016.

Sista anmälningsdag: 5 februari 2016.

Länk till Kulturakademin Trappan för mer detaljerad presentation samt anmälan.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

2015 år grovmanus kan nu läsas och beställas!

Kaniners tystnad & död / Intelligenta vänliga & tysta husdjur / Råger-Akilles och hennes vänner
av Anna Nygren
Om Marta som har en bror som heter Elias som har slutat prata för han är så himla skadad, och en kärleks-bästis som heter Lindi och som vill befria alla djurförsökskaniner, och en hat-kompis som heter Linnea och som försöker ta Lindi från Marta.
Ett svartsjukedrama och ett försök att leva i en värld som är helt fucked-up. En pjäs om kaniner och kärlek.
Antal roller: 4 (3 k, 1 m)   Målgrupp: Mellanstadiet
Intresserad teater kan nu sluta avtal med Anna Nygren och beställa den färdiga pjäsen. Pjäshonoraret är då förhandssubventionerat med en tredjedel, av Barnteaterakademin. För att detta ska gälla måste beställningen göras senast 9 juni 2016.
Kontakt sker genom Barnteaterakademin: info@barnteaterakademin.se, 073-4347275, eller direkt med Anna Nygren: anna.maria.nygren@gmail.com
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Barnteaterakademins nyhetsbrev # 6 2015

Nytt nyhetsbrev! Med bland annat justeringar i programmet till vårt jubileum 28 oktober.

Läs nyhetsbrevet här!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar