Publikationer

Samtal om devising

En antologi. Red. Anna Berg, Lisa Lindén, Kristina Ros, 2013.

Representanter för olika perspektiv och yrkesgrupper reflekterar kring frågor som: Hur definierar vi dramatik? Hur definierar vi text? Vem äger rättigheterna till de verk som skapas kollektivt? Hur påverkar devisingmetoder teaterns olika yrkesfunktioner – dramatiker, skådespelare, regissörer, scenografer, dramaturger? Och varför är devising så inne just nu…

________________________________________________________________

Makt och maktlöshet, aspekter och tendenser inom den moderna svenska barnteatern

En forskningsrapport av Natalie Davet, 2011.

Vad har hänt sedan 1970-talets radikala förändringar inom barn- och ungdomsteatern i Sverige? Hur har barnteatern färgats av tidens mediala debatter och samhälls-förändringar? Vilka barn gestaltas inom scenkonsten? Och vilka tabun gör sig fortfarande gällande inom barnteatern?

________________________________________________________________

Kultur – nytta eller mening?

Fem föreläsningar från Barnteaterakademin. Text Linda Isaksson, 2011.

Under 2009 bjöd Barnteaterakademin in till sex föreläsningar med olika teman. I denna bok är fem av dem samlade: Att arbeta med referenspublik, Barnkonventionen – i Sverige och världen, samt tre föreläsningar under rubriken Kultur – nytta eller mening?

________________________________________________________________

Nio röster – nio pjäser

Texter från Dramatikerprojektet, 2011.

2011 genomfördes ett skrivprojekt med unga från två västsvenska orter – Alingsås och Trollhättan. Resultatet blev nio dramatiska texter, vilka samtliga presenterades vid offentliga läsningar i Alingsås, Göteborg och Trollhättan. Tre av texterna presenterades även i en reading i Newcastle under Barnteaterakademins besök där 2012.

_________________________________________________________

Så här får du tag på våra publikationer

Samtal om devisingMakt och maktlöshet och Kultur – nytta eller mening och Kultur – nytta eller mening? finns att hämta på följande teatrar i Göteborg: Angereds Teater, Backa Teater (biljettkassan, öppen vid föreställning), Folkteaterns biljettkassa, Mast-huggsteatern, Teater Sesam och Teater Uno. Samt på Regionteater Väst i Uddevalla. Nio röster – nio pjäser finns på: Angereds Teater och Masthuggsteatern. Det går också bra att få skrifterna sig tillsända per post, portokostnad tillkommer då – själva böckerna är gratis. Maila info@barnteaterakademin.se för vidare instruktioner!

Kommentarer inaktiverade.