Press

______________________________________________________________

Pressmeddelande 2015-10-21. Barnteaterakademin fyller 10 år:

Barnteaterakademin fyller 10 år

Barnteaterakademin firar den 28 oktober sina första tio år med en stort upplagd heldag. Föreläsningar, samtal, branschmingel och presentation av nytt grovmanus står på programmet.

Barnteaterakademin instiftades 2005 med syftet att stimulera tillväxten av nya röster för dramatik för barn och unga. Sedan starten har 27 nya dramatiska texter kommit till varav flera också har gått till premiär på teatrar i Göteborg och andra ställen i landet, som Katten från Rom av Andrea Östlund på Masthuggsteatern 2009, Älvsborgsbron av Johanna Emanuelsson på Unga Dramaten 2011 och Någon blev inte knivhuggen av Dimen Abdulla som tidigare i år sattes upp på Lule Stassteater.

Under de tio åren har Barnteaterakademin etablerat sig som ett viktigt forum för kulturdebatt med en lång rad seminarier, föreläsningar och soppsamtal riktade till teaterbransch, skola och andra sektorer med fokus på barn och kultur. Barnteaterakademin har också gett ut tre publikationer som vunnit stor spridning.

Verksamheten drivs av en projektledare och styrgrupp med förankring i Göteborgs teatervärld och finansieras av Göteborgs Stad Kultur.

Till jubileumsfirandet den 28 oktober kommer bland andra Cristina Lázaro Morales från Kairos Future som berättar om ungas åsikter, värderingar och livsstilar. Karim Jebari, husfilosof på Unga Operan i Stockholm ,talar om behovet av en filosofisk kultur. Årets nya grovmanus är skrivet av Anna Nygren; underhåller gör Improverket. Arrangemanget har mött stort intresse och är fullsatt.

______________________________________________________________

Pressmeddelande 2013-12-02. Release av Samtal om devising och förlängt huvudmannaskap för Angereds Teater:

Barnteaterakademin presenterar: Samtal om devising

Torsdagen 5 december är det release för Samtal om devising, en antologi från Barnteaterakademin. Termen devising betecknar en kollektiv, icke pjäsbaserad arbetsmetod inom scenkonsten, och i boken behandlas frågor om makt och inflytande, hur devising påverkar teaterns olika yrkesfunktioner, och varför devising är så inne just nu. Bortåt trettio röster blir hörda i antologin, däribland Carolina Frände, Charlie Åström, Susanne Osten och Cecilia Milocco

Releasen äger rum på Masthuggsteatern kl 19. Därefter kommer Samtal om devising distribueras genom Barnteaterakademin och ett flertal teatrar i Göteborg och regionen. Det följer också ett arrangemang i februari, som spinner vidare på några centrala frågor i boken.

Barnteaterakademin verkar på uppdrag av Göteborgs Stads Kulturförvaltning och har till syfte att öka utbudet och kvalitén på barn- och ungdomsdramatiken, stimulera debatt och forskning om barn- och ungdomsteatern samt utveckla samarbeten mellan institutioner, fria grupper och skola. Sedan starten 2005 har 22 grovmanus tagits fram, varav hela sju stycken har lett fram till färdiga produktioner, bl a Tresteg och Hole in one på Länsteatern Blekinge/Kronoberg samt Katten från Rom på Masthuggsteatern.

Verksamheten drivs av en projektledare tillsammans med en styrgrupp, bestående av representanter från institutioner och fria grupper i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Angereds Teater är huvudman sedan 2008 och har nyligen fått förnyat förtroende för ännu en treårsperiod.

______________________________________________________________

Pressmeddelande 120515 – Barnteaterakademin dubbelt representerad på barnteaterfestival:

Läs pressmeddelandet här > 

______________________________________________________________

Pressmeddelande 120201:

Barnteaterakademin startar blogg och forum för barnkulturfrågor                 

Nu startar Barnteaterakademin ett forum för barnkultur. 2012 har Göteborgs Stad utnämnt till Barnkulturår. Under året kommer Barnteaterakademin att bjuda in tyckare och tänkare som, med Barnkonventionens Artikel 31 som grund, ska skriva var sitt personliga inlägg. Idag publiceras det första inlägget, som är har Barnteaterakademins styrgrupp som avsändare. 

Barnteaterakademin verkar på uppdrag av Göteborgs kommun och har Angereds Teater som huvudman. Sedan starten 2005 har Barnteaterakademin utvecklat och beställt sammanlagt 22 nya manus för barn och unga. Dessutom arrangerar Barnteaterakademin samtal, seminarier och workshops där aktuella ämnen inom barnkulturområdet diskuteras. Två publikationer har även presenterats: en samling av föreläsningar kring ämnet Kultur – nytta eller mening?  (2010) Samt en rapport, skriven av barnkulturvetaren Natalie Davet, Makt och maktlöshet – aspekter och tendenser inom den moderna svenska barnteatern (2011).

Barnteaterakademin drivs av projektledare Lisa Nowotny och har även en styrgrupp knuten till sig. Styrgruppen består av representanter ur Göteborgs och VG-regionens barn- och ungdomsteatrar.

För att sätta ytterligare fokus på aktuella ämnen inom barnkulturområdet startar nu Barnteaterakademin en blogg på sin nya hemsida (www.barnteaterakademin.se) där en spännande skribent varje månad skriver ett inlägg. Vår förhoppning är att bloggen ska beröra, uppröra och väcka debatt. Och att vi i december 2012 kan se tillbaka på ett år då barnkulturen sattes på kartan!

Kommentarer inaktiverade.