Manus

Sedan 2005 har 28 dramatiska texter i olika format tillkommit med stöd från Barnteaterakademin. Av dessa har åtta grovmanus vidareutvecklats och gått till urpremiär på olika teatrar i Sverige.

 

2015 - Beställning av grovmanus

Anna Nygren – Kaniners tystnad & död / Intelligenta vänliga & tysta husdjur / Råger-Akilles & hennes vänner

Texten presenterades i en reading 28 oktober 2015 inom ramen för Barnteaterakademins 10-årsjubileum. Coachande dramaturg var Jonathan Lehtonen.

_________________________

2014 – Beställning av grovmanus

Dimen Abdulla – Och någon blev inte knivskuren  Texten gick till premiär på Lule Stassteater i mars 2015.

America Vera-Zavala – Fimbulvinter – sagan om hur en get, en ekorre och två korpar räddade sin vän ormen och havet

De två texterna presenterades vid en offentlig reading på Hagateatern 5 maj 2014. Coachande dramaturger under skrivprocessen var Jonathan Lehtonen (Dimen) och Hasse Carlsson (America).

_________________________

2011 – Dramatikerprojektet

Nio unga från Trollhättan och Alingsås fick i uppdrag att skriva varsin dramatisk text för barn, på temat makt – och maktlöshet.

Lisa Bäckius – Botten upp!
Britta Freyhall – Trassel
Andrea Jensen – Tyngd
Johanna Svalbacke – Och strösockret glittrar
Anna Zetterström – Perfekt. Maximum kick – No sugar!
Cornelia Sand – Alfred
Lien Nguyen Huong – Mr Mrs HP
Agnes Meijer – Som det aldrig varit
Annelie Vinberg – Från ett blödande hjärta

Dramaturger och handledare var Lisa Lindén och Jonathan Lehtonen. I processen ingick handledning i grupp och enskilt samt en workshopshelg med skådespelare och regissör. Projektet dokumenterades i en blogg http://dramatikerprojektet.blogspot.com/ och redovisades vid tre tillfällen under hösten 2011, i Alingsås, Göteborg resp. Trollhättan. De nio texterna finns samlade i skriften Nio röster – nio pjäser. Läs mer om våra publikationer här.

__________________________________

2011
 – Scener ur en möjlig, tänkt pjäs för barn upp till 15 år med tema makt – maktlöshet.


Tre författare från andra genrer bjöds in att uttrycka sig i dramatisk form.

Marjaneh Bahktiari – utan titel
Daniel Boyacioglu – Man vill inte bara sitta här och dö
Jenny Wrangborg – utan titel

I uppdraget ingick stöd från dramaturg (Kristina Ros, Anna Berg resp. Hasse Carlsson) och texterna redovisades vid en offentlig reading på Teater UNO den 4 maj 2011 på Teater Uno.

__________________________________

2010 – Fria gruppers val. 

Förfrågan gick ut till fria grupper i Västra Götaland: Vilken dramatiker vill ni jobba med? Vilken metod vill ni använda?

Christofer Bocker – Angels of Angered – grovmanusprojekt i samarbete med Die Bühne (spelades på Angereds Teater/Andra Stället våren 2010)
Niklas Rydén – Klasskassan – grovmanusprojekt i samarbete med Play Teaterkonst (dramaturg Samuel Ek)

I stödet ingick arbete med en dramaturg av eget val. Texterna redovisades offentligt på Atalante i mars 2010.

__________________________________

2008 – Tävling 

Tre vinnarkategorier: Förskola/Lågstadiet, Mellanstadiet samt Högstadiet. Manusen skickades in anonymt och vinnarna utsågs av en jury bestående av Barnteaterakademins styrgrupp samt två externa dramaturger.

Harriet Ohlsson, Nadina Pundins, Lisa Ladberg – Jag är här nu! (vinnarbidrag lågstadiet). Spelades på Folkteatern samt på rikstäckande turné 2008-2010.
Stefan Larsson – Tresteg(vinnarbidrag mellanstadiet). Pjäsen gick till urpremiär hösten 2011 Regionteatern Kronoberg/Riksteatern samt uttagen till Bibu.se 2012.
Johanna Emanuelsson – Syster i krig (vinnarbidrag högstadiet). Pjäsen fick sin urpremiär under namnet Älvsborgsbron (omarbetad) på Unga Dramaten, hösten 2011.

Vinsten bestod av en mindre prissumma samt feedback från dramaturg, skådespelare och regissör för att utveckla texten. Coachande teatrar var: Folkteatern, Masthuggsteatern (dramaturg Kristina Ros) resp. Teater Uno (dramaturg Lucia Cajchanova). Texterna redovisades offentligt på Teater Uno i samband med Dans och teaterfestivalen 2008.

_______________________________

2007 
- Beställning av grovmanus 

Beställningen gick denna gång till fyra personer med olika relation till dramatiskt skrivande.

Jonathan Lehtonen - Soprummet
Andrea Östlund - Katten från Rom Pjäsen skrevs färdig på beställning av Masthuggsteatern där den också fick sin urpremiär 2009.
Pär Luttropp - Donkey shot
Niclas Ekström - Hole in one 
Pjäsen skrevs färdigt på beställning av Regionteatern Blekinge Kronoberg där den också fick sin urpremiär  2009.

Vart och ett av skrivprojekten fick sin ”värdteater” och sin dramaturg (Angereds Teater – dramaturg Lena Fridell, Masthuggsteatern – dramaturg Kristina Ros, Folkteatern – dramaturg Hasse Carlsson resp. Teater Uno – dramaturgifeedback Teater Uno). I beställningen ingick flera omgångar av läsningar och feed-back från dramaturg, skådespelare och regissörer. Texterna redovisades offentlig på Kulturhuset Blå Stället i maj 2007
.

Liksom vid grovmanusbeställningen 2006 utgick det ett arvode motsvarande grovmanusarvode enligt avtal. Intresserad teater kunde därefter under viss tid beställa den färdiga pjäsen mot avtalsenligt arvode reducerat med grovmanusbeloppet.

__________________________________

2006 
- Beställning av grovmanus 

Barnteaterakademins allra första omgång med grovmanusbeställningar!

Elmira Arikan - Planen
Anders Hasselgren - Den oskyldige
Carl-Einar Häckner - Trollkarlens pojke
Åsa Gustavsson, Johan Forsman – Förlust (urpremiär (omarbetad) på Teater Aktör 2006)

I beställningen ingick feedback från dramaturgen Lucia Cajchanova samt workshopsdagar med skådespelare och regissör. Texterna redovisades genom readings under ett par stort upplagda seminariedagar på Backa Teater våren 2006.

Till dramatikern utgick grovmanusarvode enligt avtal. Under viss tid kunde därefter en intresserad teater beställa den färdiga pjäsen mot avtalsenligt arvode reducerat med grovmanusbeloppet, en sorts subvention alltså.

Kommentarer inaktiverade.