Om Barnteaterakademin

Barnteaterakademin startades 2005 och verkar på uppdrag av Göteborgs Stads Kulturnämnd, med syftet att:

  • Öka utbudet och kvalitén på barn- och ungdomsdramatiken
  • Vitalisera och stimulera debatt och diskussioner som fokuserar på barn- och ungdomsteatern som konstform.
  • Utveckla samarbeten mellan institutioner, fria grupper, skola och andra kulturaktörer.

Sedan 2008 är Angereds Teater huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp, bestående av representanter från barn- och ungdomsteatrar i Göteborg och Västra Götalandsregionen. I oktober 2013 förlängdes huvudmannaskapet för Angereds Teater med ännu ett treårsförordnande (2014-2016).

Verksamheten finansieras med anslag från Göteborgs Stad (från och med 2014 på treårs-basis). Vid ett par tillfällen har Barnteaterakademin även erhållit projektstöd från Västra Götalandsregionen.

Kommentarer inaktiverade.